Facebook i skoletiden?

Jeg fikk en utfordring fra en kollega fra en av naboskolene. Burde elever få lov til å gå inn på Facebook hvis de først fikk lov til å bruke datamaskinene i friminutt/midttime? Ryggmargsrefleksen min er at hvis du først gir elevene lov til å bruke datamaskiner i...

Slipp dokumentene fri!

Hvorfor må du slippe dokumentene dine fri? Vi lever i en tid hvor papir i økende grad erstattes av elektroniske dokumenter. Frie dokumenter er fundamentalt for at dokumentene dine skal lenger enn programmet du bruker nå og gjør at du fritt kan velge og endre program....

DOCX ≠ en åpen standard

Over hele verden ser stater i økende grad betydningen av åpne IKT-standarder for å oppmuntre til mangfold og interoperabilitet, lavere kostnader og til å fremme innovasjon. At et åpent format skal brukes til offentlige dokumenter har nå blitt allment akseptert i...

Hvorfor er åpne standarder viktig?

Om du ikke tok det av alt det som stod i innlegget om åpne standarder i det offentlige, så skal jeg ta en spissformulert kortutgave her… :-) Om du lager et dokument i DOC har du frasagt deg en del rettigheter du kanskje trodde du hadde. Du eier dokumentet, selve...

Åpne standarder i det offentlige

Referansekatalogen V2 inneholder de standardene regjeringen vil at det offentlige skal benytte seg av når de utveksler digital informasjon. Det vil si at dokumenter, lyd, bilde, film osv. skal være lagret, eller tilgjengelig, i et bestemt format/en bestemt standard...

Trones skole

Trones skole er en barneskole, i Sandnes kommune, med rundt 540 elever og en forsterket skole. Skolen er bygget midt på 50-tallet og er utvidet i flere omganger. Den har nå tre hovedbygg og deler av skolen er nylig renovert. I begynnelsen av det 21. århundre ble hele...