Klarer du å drive en familie 30 dager med 10 000 kroner? «Spent» er et kort spill om hvordan det er å være fattig i USA. Du skal rett og slett klare deg i 30 dager med $1000 i lommeboken. Du har vunnet spillet om du fremdeles har penger igjen etter 30 dager – og du taper i det du går i minus.

Spillet er på engelsk og bør kunne spilles fra 5. trinn og opp, men fungerer nok best fra 8. siden temaet er nokså voksent. Du rekker å gjennomføre opplegget på 1-2 skoletimer – alt etter hvor mye tid du vil bruke på erfaringene elevene gjør i spillet.

Det er en nettside, så du kan spille dette spillet på alle digitale dingser med en nettleser.

Slik gjør du

Det er veldig fristende å si at nå spiller du gjennom spillet selv og så finner du på et godt opplegg til hvordan du kan bruke spillet i klassen. Dette spillet er så enkelt tilgjengelig via nettleser og så aktuelt, spesielt i hverdagsmatematikk, at du bør kunne gjøre denne jobben selv (du er tross alt lærer ;-). Men… ok… dette er bloggen for hjelp til læringsbasert spilling – så da så…

La elevene spille gjennom spillet på nettsiden – http://playspent.org

Etter første gjennomspilling (uansett om de «vant» eller ikke) går du igjennom spørsmålene under. Hvordan du velger å gjøre dette i klassen din kan du få bestemme – om det er klasse- eller gruppesamtaler eller individuelt arbeid eller IGP-metoden. Ditt klasserom – du bestemmer!

Oppfølgingsspørsmål etter hver gjennomspilling:

 • Hva skjedde med deg i spillet?
 • Hvilke valg gjorde du underveis og hvordan gikk det?
 • Hva var det vanskeligste valget du måtte ta i spillet? Hvorfor?
 • Hvis du nå spiller spillet en gang til – hva vil du gjøre annerledes? Hvorfor?
 • Hva har du lært av å spille spillet et par ganger?

Etter noen runder kan det være bra å se litt ut over selve spillet. Her er noen forslag til spørsmål det er mulig å arbeide med i etterkant.

En prat i etterkant om kulturforskjeller, arbeidsliv og velferdsstaten…

 • Hvilke hendelser i spillet tror du ikke kunne skjedd i Norge? Hvorfor?
 • Hvilke ting er annerledes i Spent i forhold til norske forhold?
 • Er det slik det er å være fattig i Norge også? Hvorfor?

En prat i etterkant om valg du må gjøre underveis…

 • Gjorde du noe du egentlig hadde lyst til å gjøre? Hva var det – og hvorfor valgte du det likevel?
 • Trekk inn ulike etiske utfordringer spilleren møter underveis og vurder dem ut fra ulike etiske tenkemåter.

Mål

(Bare så det er sagt – jeg finner bare frem noen mål du kan bruke ut fra min erfaring fra ungdomstrinnet. Det finnes sikkert enda flere – om du på død og liv må knytte ting du gjør i klasserommet til bestemte mål i planen.)

Matematikk 10. trinn

 • gjere berekningar om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, setje opp budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark og gjere greie for berekningar og presentere resultata

Engelsk 10. trinn

 • drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge

KRLE 10. trinn

 • Nesten alle mål fra “Filosofi og etikk”, alt etter innfallsvinkel.

Utstyr

Det eneste du trenger er nettadressen http://playspent.org og en digital dings å åpne den med. Spillet virker på mobil, nettbrett og PC – samme hvilket merke.

Forberedelse

Spill gjennom spillet selv – kom deg til dag 30. Spill gjerne gjennom spillet flere ganger for å få med deg det meste som skjer.