GeoGuessr er et klassespill om hvor i all verden du er – med ganske så subtile hint. I GeoGuessr blir du plassert et sted i verden og du skal prøve å gjette så godt du kan hvor. Du får poeng etter hvor nær på kartet du klarer å treffe. Det er ulike modus i spillet – du kan gjette på kjente steder i verden, i Europa, i USA – eller originalen, som jeg liker best, der du bli plassert på en vei ett eller annet sted i verden.

Det er også mulig å spille dette spillet mot hverandre i sanntid – «Challenge mode»

Der et nettleserspill som bruker Street View i Google Maps og virker på alle digitale enheter – bare den har en nettleser.

Hvilket trinn dette passer for må du vurdere ut i fra hvilke steder elevene skal gjette på. «På en vei et sted i verden»-utgaven passer nok best for elever på ungdomstrinnet og opp, siden det i praksis krever en del kunnskap om verden. Et vel gjennomført klassespill får du til i løpet av en skoletime, men det kan være litt tid som går med til å sette opp «Challenge mode» første gang.

Slik gjør du

Jeg tar i dette opplegget utgangspunkt i at de spiller «På en vei et sted i verden»-utgaven, men det er mulig å begynne med enklere utgaver. Du må selv vurdere om hvilken eventuelt annen utgave som er aktuell for klassen/timen din.

I spillet må du bruke de hintene som er i Street view om hvor du er i verden. Finner du noen skilt med tekst? Kjører de på venstre eller høyre side av veien? Hvordan er vegetasjonen? Hvordan ser veiene ut? Elektrisitet? Landskap? Hus? Jeg pleier å si til elevene at de skal være rimelig fornøyd om de treffer rett verdensdel ;-)

Det finnes to måter å bruke spillet på. Den første er der hver elev/gruppe spiller for seg selv og den andre er at de spiller mot hverandre.

Om de ikke spiller mot hverandre er det bare å gå i gang på https://geoguessr.com. Underveis i spillingen bør du gå rundt i gruppene og snakke med elevene om hvordan de tenker – både for en eventuelt vurdering og å gi en god underveisvurdering om hvordan de kan bli bedre til å finne ut hvor de er. Ikke vær redd for å ikke vite hvor de er – dette er ikke nødvendigvis et enkelt spill.

For å spille i «Challenge mode» må du opprette en konto. Da logger du deg på og velger utgaven du vil spille, f.eks. «World». Så velger du «Challenge», men du trenger ikke invitere noe via epost. Bestem deg for om hver runde skal gå på tid eller ikke og trykk «Next». Da får du en lenke du kan dele med elevene. Elevene må da logge seg inn med en konto og utfordringen er i gang når alle klikker på at de skal starte. Det velges ut 5 steder i verden som alle deltakerne skal gjette på, slik at spillet skal være rettferdig. Det er alltids en fare for at noen røper hvor det er, spesielt når de var veldig sikre men bommer stygt. Til slutt får alle en oversikt over hva de selv og andre har gjettet – og det utpekes en vinner!

Mål

Samfunnsfag – 10. trinn

  • lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar

Geografi – Vg1/Vg2

  • finne fram til og presentere geografisk informasjon ved å lese og vurdere tekst, bilete og statistiske framstillingar frå digitale og andre kjelder
  • gje oversikt over geografiske hovudtrekk, som elvar, innsjøar, fjell, byar og land nasjonalt og globalt
  • beskrive naturlandskap og forskjellige kulturlandskap og forklare samanhengar og skilnader mellom dei

Utstyr

Det du trenger er en digital dings med Internett og nettleser til hver gruppe. De går inn på nettsiden https://geoguessr.com/ – og så er du klar.

Tips

Elevene kan oppfordres til å søke etter bilder fra de stedene de tror de er – eller de kan bruke Google Maps eller Google Earth for å se om det de tror stemmer. Dette fungerer i alle fall i når de ikke spiller på tid. Om de spiller på tid og jobber i grupper, kan noen i gruppen få i oppdrag å sjekke ut aktuelle steder i verden for å se om detaljer i geografien likner.

Vurdering

Om du arbeider deg rundt i klasserommet når de spiller vil du få en godt bilde av hvordan elevene tenker når de skal prøve å plassere stedet. De viser raskt hva de kan om verden og hvordan de bruker denne informasjonen. Dette kan du rimelig enkelt bruke som vurdering på aktuelle mål i samfunnsfag/geografi.

Forberedelse

Du bør selvfølgelig ha spilt gjennom et par runder og kart på GeoGuessr før du tar det med i klassen. Om du skal i gang med «Challenge mode» bør du også ha prøvd å invitere en kollega til en runde, slik at du vet hvordan alle stegene på veien fungerer (det er verdt det!).

Evaluering

Både elever og lærere synes det er spennende med en runde «Challenge mode» i GeoGuessr – og de lærer en del av det, hvis lærer er aktiv tilstede ute blandt elevene når de spiller.

Har forresten opplevd av når du kjører dette opplegget på voksne / lærere, så sliter en del av dem med GUIen på en desktop-maskin. De skjønner ikke hvordan de skal manøvrere og velge sted på kartet. Dette kan også noen elever ha problemer med, men de finner raskt ut av det. Det er faktisk enklere på en mobil / et nettbrett.