Et positivt halvår med 1-til-1 på 8. trinn

Etter et halvt år der hver elev på 8. trinn har hatt hver sin maskin var det på tide å oppsummere erfaringene så langt.

Lærerne har vi har jevn kontakt med og vi har også spurt dem direkte om hvordan det går i hverdagen. I korte trekk vil lærerne ikke tilbake til en hverdag der elevene ikke har hver sin digitale dings. I en travel skolehverdag tar de seg tid til å prøve ut nye ting her og der – og erfaringene de høster er stort sett gode. Enkelte har krasjlandet opplegg fordi de manglet noe kompetanse i bruk av ulike verktøy (inkludert undertegnede!), men da har en lært av det og gjort det annerledes neste gang. De føler enda (heldigvis) at det er ting de kan prøve ut og gjøre ting de har gjort før på en annen måte. Samtidig sier de vi må sette av nok tid ved skolestart til opplæring av lærerne i det grunnleggende systemet (stort sett hvordan Google Apps virker konkret på maskinen). Det at elevene har hver sin maskin har bidratt til at undervisningen er blitt mer variert, har gitt større muligheter for spontan bruk av digitale verktøy og blitt mer effektiv når en har samlet den digitale verden i Google Apps for Education.

Vi har kjørt en undersøkelse for elevene og foreldrene der vi spurte om hva det har betydd at elevene har fått hver sin maskin. Elevene er positive og mener det har positiv betydning for skoletrivsel og at de gjør det bedre i fagene. Dette sier foreldrene også – og i enda større grad enn elevene uttrykker det. Foreldrene merker (og mener) at skolehverdagen er annerledes enn før – og at det er en positiv endring.

De føler at de mestrer digitale verktøy både på fritiden og på skolen. Det er også kjekt å se at elevene mener lærerne er tydelige på hvordan de skal bruke PCen i fagene på skolen og at de opplever at lærerne stort sett behersker bruken av PCen selv. Elevene mener de stort sett får den hjelpen de trenger, men de er ikke sikre på hva de evt. trenger mer hjelp til. Halvparten av elevene sier at de i praksis ikke har tekniske problemer med PCen, mens den andre halvparten har problemer 1-3 ganger i uken. Dette melder også IT-ansvarlig fra om. Alle rene teknisk problemer er løst greit av Acer selv, som har en god returordning for ting som ikke virker slik de skal. Det er derimot maskiner/elever som sliter mer litt mer ullne meldinger som ikke er like lette å finne utav. Spesielt har en «minnefeil» i Chrome-nettleser vært en gjenganger uten at vi har funnet noe godt svar.

Det er også kjekk lesing i undersøkelsen at elevene mener vi har klare regler for PC-bruk i skoletimene, og de ønsker ikke at lærer skal ta mer styring av PC-bruken i klasserommet. Det er ikke flere som jukser på prøver nå som de bruker PC i alle fag og den utenomfaglige bruken er lav – noe også lærerne kan bekrefte. I den grad det er utenomfaglig bruk av PCene mener elevene at det knytter seg til lærerens undervisningsopplegg for timen/lærerens ledelse av klassen – og har ikke så mye med om læreren er flink å bruke PCen eller ikke.

Når elevene og foreldrene får uttrykke fritt i undersøkelsen hva de ønsker kommer det fra elevene en del kommentarer om at maskinen kunne vært kraftigere/sprekere. Det er jeg helt enig med dem i, og maskinen vi kjøper for kommende 8. trinn er også akkurat det – mye kraftigere. Det en del foreldre gir tilbakemelding om er at det er blitt vanskeligere å få innblikk i hva elevene holder på med når det ligger godt «gjemt» i en digital verden.

Undersøkelsen er selvfølgelig ikke entydig. Det er noen få elever og foreldre som ønsker at PCen må vekk og blyant og papir inn. Samtidig er det også noen elever og foreldre som ønsker at vi kunne brukt det enda mer og ønsker en skolehverdag vi ikke kommer til å nå på en god stund :-)

En ting vi ikke har spurt om, men som har ligget godt i bakhodet mitt er utrulling av programvare og at vi ikke har noen form for enterprise-styring av enhetene. Det har gått forbausende greit. Det er alltid en elev eller to som installerer ting de ikke burde – og noen av problemene IT-ansvarlig har hatt på bordet har nok vært knyttet til det. Men sett i forhold til hva det koster av tid, krefter og ressurser å holde et enterprise-system oppe er dette barnemat i forhold. ninite gjør jobben ift å få ut en rekke sentrale programmer, og så ordner Chrome og Microsoft Office seg selv når de ført er kommet inn. Det er god digital oppdragelse for elevene å la dem installere et par programmer selv ;-)

Nå er det bare å gjøre klar Doffin-dokumentene for innkjøp til neste års 8. trinn.

Kjedsomhetens kreativitet aka MinecraftEdu i 8A

En Minecraft-Zombie – og ja, den er skumlere enn den ser ut :-)

Jeg har lovet meg selv at jeg alltid skal prøve ut nye ting innen IKT som jeg ikke har gjort / kunnet gjøre før. Spillet Minecraft har lenge vært på tapetet og nå har jeg endelig tatt steget. Minsten hjemme har imponert sin far med hvor lett han bygger ting – store ting – helt på egenhånd. Før jeg hadde vist ham annet enn hvordan han beveget seg rundt, la igjen byggeblokker, velge ulike blokker og ødelegge dem – hadde han laget hus på flere etasjer med mange ulike rom, basseng, hage, innendørs belysning, møbler, broer fra et hus til et annet osv. Og det var bare på nettbrett-utgaven av Minecraft. Han liker forøvrig ikke zombiene, de er for skumle (noe jeg faktisk er enig i!), og spiller defor bare i «creative»-modus.

Det tok ikke mer enn et kort spørsmål i klasse 8A før jeg skjønte hvor populært dette programmet/spillet er. «Hvor mange har spilt Minecraft?» – og alle hendene føk i været. Det var 4-5 gutter som spilte det daglig og resten 1-2 ganger i uken – og alle spilte det sammen med noen. Det tok ikke lang tid før alle elevene i 8A hadde installert MinecraftEdu – en egen utgave av Minecraft spesiallaget for undervisning. Forskjellen er stort sett at den har innebygget et skille mellom elever og lærere, der lærerne har gode muligheter til å styre hva elevene kan gjøre. Jeg hadde på forhånd satt opp en MinecraftEdu-tjener med en opplæringverden der elevene kunne bli kjent med Minecraft-universet og hvordan det virker. Det tok ikke mange minuttene før elevene var igang med å komme seg igjennom de ulike delene av opplæringsverdenen – og der de erfarne Minecraft-elevene hjalp dem som bare hadde brukt nettbrett-utgaven tidligere.

Jeg hadde to mål med MinecraftEdu-økten i 8A. Det første var om Minecraft var raskt nok på Acer W510-maskinene? PC-utgaven er ingen nettbrettlettvekterapp. Det er «the ultimate edition»-utgaven av Minecraft, på samme måte som de fleste andre PC-programmer er ift appen på nettbrettet, og da var det er reelt spørsmål om Acer W510 hadde nok maskinkraft til å være et spill elevene ville spille. Vi fant ut at om vi skrur ned på detaljnivået(!) går det raskt nok. Forøvrig har Asus T100 mer enn nok kraft til å gi en grei spillopplevelse.

Det andre var om jeg ville klare å bruke det på noen fornuftig måte direkte i undervisning, og da spesielt i RLE-faget jeg har i 8A. Den grunnet jeg en stund på, men etter å såvidt ha skrapt i overflaten av «World of Humanities» var jeg veldig sikker på at noe skulle jeg få til.

Moskéer i mengder

Etter at eleven hadde kommet vel frem til landsbyen i opplæringsverdenen ga jeg tre elever lærerrollen og et oppdrag med å bygge en moské (vi har nettopp begynt med islam i RLE). Igjen – før jeg hadde kommet meg hjem fra jobb var den på plass. Men jeg så at jeg måtte ha en prat med dem om det smilemunn-mønsteret de laget i teppet på gulvet inne i moskeen. På ettermiddagen var de på meg (i Minecraft-verden) og lurte på om de kunne bygge noe annet? Jeg foreslo klippemoskeen i 1-til-1-forhold (at 1 blokk tilsvarer 1 meter) – og vips så var noen elever i gang med det på ettermiddagstid, mens noen andre laget en egen moské (fra eget hode, tror jeg) ved siden av. Jeg tok fra dem lærerrollen når jeg fant ut hvordan jeg kunne styre tilgangen til «creative mode» på en bedre måte.

Et futuristisk trehus

Så har det bare balet på seg. Hver ettermiddag og kveld ser jeg at det er elever inn på MinecraftEdu-tjeneren. De bygger og de bygger – alt fra futuristiske «hytter» i trærne, en helt by hvor alle kan få et hus – og til enkle «testhus» for å finne ut hvordan Minecraft virker.

Jeg fant raskt ut at vi måtte ha regler i Minecraft-verden, og de var ikke vanskelige. Alle må kalle seg med sitt rette navn (ingen nickname eller noe annet) og skolens ordensregler gjelder – de er på skolens område, uansett når på døgnet :-). Det var spesielt språkbruk i chaten jeg måtte slå ned på og det var også noe uvøren adferd, ift å ødelegge for andre, som måtte påpekes. Elevene er informert om at jeg logger alt som skjer av prat på tjeneren og når det skjer – og tjenerloggen er blitt et spennende studie i hvordan elever jobber sammen (og ikke). Her er et kort (og anonymisert) utdrag:

20:29:42 - Kari[/84.234.198.xxx:52258] logged in with entity id 16692 at (389.66470559201537, 65.0, -847.288674518937)
 20:29:42 - Kari joined the game
 20:30:19 - <Kari> sykt tøft me dn moskeen
 20:32:04 - [Odins venn: Set Kari's game mode to Creative Mode]
 20:32:26 - <Kari> e d någen her
 20:33:18 - <Ola> hei
 20:37:45 - Kari lost connection: disconnect.genericReason
 21:17:13 - [Server] Hei, Ola
 21:17:19 - <Ola> hei
 21:17:29 - [Server] Per og Pål sin moske?
 21:17:45 - <Ola> ja
 21:18:00 - [Server] Da sendte jeg en skrøyte-epost til rette elever :-)
 21:18:13 - <Ola> ja
 21:18:46 - <Ola> jeg klarte ikke å lage kupelen på min og Kari sin
 21:18:57 - [Server] Jeg skal hjelpe litt til i morgen tidlig.
 21:19:06 - <Ola> ok
 21:19:08 - [Server] Kuppelen er ikke enkel.
 21:19:30 - <Ola> det er det vanskeligste
 21:20:43 - [Server] Det er noen kuler som henger over området hvor en lærer å bygge ting i denne verdenen som kan være et godt utgangspunkt.
 21:21:25 - <Ola> bra
 21:56:55 - Kari[/84.234.198.xxx:52629] logged in with entity id 17030 at (280.06136898286286, 101.73935596545499, -701.3866726753466)
 21:56:55 - Kari joined the game
 21:57:24 - [Odins venn: Set Kari's game mode to Creative Mode]
 21:59:09 - <Ola> ok
 21:59:25 - <Kari> kA STOD PÅ MAILEN=
 21:59:32 - <Ola> vett ikke
 21:59:49 - <Ola> det pål og per så fekk mail
 22:00:55 - <Ola> prøv å fiks moskeen
 22:01:04 - <Kari> JA ME MÅ FÅ DN FERDI
 22:02:58 - <Kari> TROR DU DE FÅR VER LERÅRE?
 22:03:17 - <Ola> kansje
 22:20:33 - <Ola> ferdig med taket
 22:20:43 - <Kari> bra
 22:21:00 - <Ola> kossen går det med kupelen
 22:21:12 - <Kari> bra
 22:21:51 - <Ola> lage du lige per
 22:22:01 - <Kari> tror kj d vet kj
 22:22:11 - <Ola> oki
 22:23:31 - <Kari> bare fikspå d hvis noe er usymetrisk elns
 22:25:44 - <Ola> god natt
 22:25:49 - <Kari> go natt
 22:25:52 - Ola lost connection: disconnect.quitting
 22:27:31 - Kari lost connection: disconnect.quitting

For ordens skyld er [Server] meg som kikker innom loggen på tjeneren. [Odins venn] er en automatisert figur jeg har satt ut i spillet som kan gi elevene «creative mode» når de spiller og som gjør det enklere for dem å bygge ting (også får de lov å fly :-). Det er også tydelig at Skype er den foretrukne tjenesten når de skal over på lyd/bilde.

Den mer interessante timen med RLE og Minecraft var en dag jeg var hjemme med omgangssyken, men sa til vikar at elevene i timen skulle logge på MinecraftEdu og møte meg på samlingsplattformen (et samlingssted vi har laget). Da hadde jeg gjort klart et område hvor elevene fant timens oppgave på en oppslagstavle med tilhørende lenker til snl.no. De skulle lage egne oppslagstavler med info om Allah og Mohammad og plassere dem på området ved siden av moskéen. Vi gjennomførte hele timen inne i en virtuell verden og elevene jobben inspirert med oppgaven, selv om jeg kunne tenkt meg et bedre skriftlig arbeid på oppslagstavlene. Dette var første ordentlige fagrunde i Minecraft, så det kan bare bli bedre neste gang. Vikaren lurte forøvrig veldig på hva som egentlig foregikk i denne timen… ;-)

Hadde jeg hatt mer enn 2 t/u i klassen hadde jeg nok gått 100% for dette, og brukt MinecraftEdu som en egen undervisningsverden der elever må samarbeide, oppdage og bygge denne verdenen. Jeg er dypt imponert og inspirert av de som har laget «World of Humanities» – og skulle gjerne hadde masser av tid til å lage noe tilsvarende i RLE. Dessverre har jeg bare 2 t/u med undervisning i klassen og råder ikke over de andre fagtimene. Dermed blir det mer spisset inn konkret mot å planlegge og bygge helt bestemte ting i fra temaene i RLE, som vi delvis har gjort om islam.

Men det er noen ting jeg må få gjort…

 • Ta en prat med KoH-lærerne om MinecraftEdu. Her er det stort potensiale når de skal ha om arkitektur og design.
 • La elevene skal bygge en 1-til-1-kopi av Harestad skole. Har laget klar området, men tenkte jeg skulle lage et omriss av ungdomstrinnet for å lette arbeidet for elevene.
 • Teste meg igjennom hele MinecraftEdu Worlds for å se hvilke av dem som er kanonbra – og her er det mange verdenes som handler om god samarbeid mellom elever for å oppnå målet for verdenen.

Jeg kan/vil dessverre ikke slippe lesere av bloggen inn på MinecraftEdu-tjeneren – til det er tjeneren langt fra kraftig nok (og dere må ha MinecraftEdu-utgaven av Minecraft!). Heldigvis har jeg noen bilder fra verdenen så langt… men den endrer seg hver kveld :-)

Asus Transformer Book T100

Da har Asus Transformer Book T100 landet i fanget mitt. Dette er en hybrid-PC med neste generasjon Trail-prosessorer fra Intel – en slags oppfølger til Acer W510. Gjemt inne i denne lille 10.1″ maskinen finner du…

 • en Intel Atom Bay Trail-T Z3740 Quad Core-CPU
 • 2GB minne
 • 64GB eMMC (en slags SSD-disk)
 • 10.1″ IPS-berøringsskjerm med 1366×768
 • 1.2Mp frontkamera (altså mot deg)
 • et batteri på 31Whr (som gir deg et sted rundt 9+ timer med surfing)
 • micro-HDMI, mini-jack, micro-USB2 og micro-SD
 • tastaturdocking med en USB3-port og pekeflate
 • …og Windows 8.1 med MS Office Home & Student 2013

Alt dette til den ringe sum av kr. 3 795,- (inkl. mva) hos de fleste nettbutikker. I mitt hode er dette billig. Du finner en heidundrende detaljert omtale på AnandTech – om du vil vite mer.

Jeg har som sagt såvidt fått brukt den, men det er umiddelbart ting jeg liker – og ting jeg ikke liker.

Ting jeg umiddelbart liker…

 • Maskinen er mye raskere enn Acer W510, noe som ikke er så rart med tanke på at CPUen i Asusen er over dobbel så kraftig – og fremdeles uten vifte. «Limbo«, som var uspillelig på Acer, er mer enn bra nok på Asus. Jeg må innrømme at jeg også fyrte opp Half-Life 2 og «The Stanley Parable» (utrolig stilig spill :-). Det var ingenting å si på hvordan det fungerte. Egentlig fungerte det helt perfekt! Og det er ikke bare spill – nettsider og programmer er kjappere og maskinen virker «snappy». Den største begrensningen er nok de 2GB med minne, hvis du ender opp med å åpne vindu på vindu på vindu – noe elever godt kan finne på :-)
 • Lading via micro-USB! Ja, endelig! Ingen spesialplugg for lading. En PC du kan lade med USB-laderen din. Du kan bruke hvilken som helst USB-lader for å lade dette nettbrettet. Dette letter mang en frustrasjon i skolen.
 • Så godt som ingen tulleprogrammer er preinstallert. Det er stort sett drivere og oppdateringsprogrammer (nyttig) og det eneste «tulle»-programmet er Asus sitt WebStorage-program, som gir den noen helt unødvendige GB med lagring i en sky.
 • Fin skjerm. IPS-skjermer er gode å se på, så selv om oppløsningen ikke er «retina» er den behagelig å bruke.

Både og…

 • Den lille pekeflaten på tastaturdockingen støtter multitouch. Dette var en virkelig nedtur på Acer W510 og gjorde den nesten ubrukelig, så her er det full opptur med alle Win8-«gestures». For all del – vi snakker ikke om Apples touchpader her. Den er billig og klikker høyt når du trykker ned høyre eller venstre knapp, men den er i en helt annen liga enn Acer W510 – og det skulle bare mangle.
 • Gode taster på tastaturet. De lærde kan strides om det er behagelig å skrive på et tastatur som får plass på en 10.1″ flate, men tastene i seg selv er slett ikke verst. Asus skyter selv av at det er 1.9mm bevegelse i tastene – og jeg skal ikke motsi dem på at det føles behagelig.

Liker ikke…

 • Tastaturdockingen føles litt hul og billig. Nei, ikke føles – den er hul (og sikkert billig). Det er ikke noe batteri i tastaturdockingen, men det kunne det sikkert godt ha vært. Det er lett å kjenne at det er en del rom i dockingen og det lager faktisk litt ekstra klaprelyd når du skriver på tastaturet.
 • Den mangler rear-kamera – altså kameraet som vender utover. Du kan i praksis ikke filme annet enn deg selv i Skype, Hangout osv. Det er derfor ikke mulig å bruke nettbrettet som fotoapparat eller videokamera, og det er en stor mangel om en vil bruke det som et fullverdig nettbrett.

Denne maskinen er alt i alt spennende. Jeg ser for meg at den glatt kan fungere godt som nettbrett (om Microsoft får fingen ut og presser frem noen virkelig gode apper til nettbrett-delen), bærbar PC og som en grei desktop-maskin om du kobler til ekstern skjerm og tastatur/mus.

Nå skal maskinen få lov til å tåle jevnt bruk som min bærbare maskin fremover. Da blir nok inntrykket mer nyansert, men dette er enda et godt steg i rett retning for lette maskiner med utrolig batteritid med lav pris – og som kan kjøre et fullverdig operativsystem (med dertil nettleser).

Noe som bare skjer

Når jeg presenterer Google Apps for Education er et av poengene mine at det har en forstyrrende effekt på andre tjenester, som f.eks. et LMS som itslearning. Og så har jeg gjort et poeng av at det ikke alltid er så dumt :-)

Nå sitter jeg og lurer på om jeg er i ferd med å bli utsatt i en slik forstyrrende effekt selv. Jeg har alltid tenkt at fremtiden i skolen ligger i nettbrettliknende løsninger. Jeg mener at nettbrett har fordeler som passer bedre til skole enn det vanlig bærbare PCer har. Batteritid, formfaktor/portabilitet, umiddelbart på og oppstart av apper, berøringsgrensesnittet og apper – er noen av disse fordelene.

Samtidig er det ikke å stikke under en stol at nettbrett ikke alltid strekker helt til i skolen. Det er enda mange (gode) verktøy som bruker Flash og Java og funksjonaliteten i mange apper er svært begrenset ift PC-utgaven. Mange tanker rundt dette lå til grunn for at vi valgte en hybrid-PC (i mangel av et bedre uttrykk) i form av Acer W510. I utgangspunktet er dette et nettbrett med tastaturdocking, men med en full utgave av Windows 8 (nå 8.1). Om du aldri kobler av tastaturet er den i praksis en vanlig bærbar PC, men med veldig god batteritid (15 timer) og frontkamera (og berøringsskjerm). Dessverre er app-utvalget til nettbrett-delen i Win8 et sorgens kapittel og jeg vet ikke hvilken verden Microsoft-folk lever i når de påstår at «alle de vanlige appene finnes til Windows». Det er ikke vanskelig å forstå at apper ikke utvikles til Win8 når du i praksis har deluxe-utgaven av appen tilgjengelig som egen program til Windows eller som fullverdig nettside i nettleseren. I praksis betyr dette at nettbrett-delen i Win8 er en ødemark, mens desktop-delen har full funksjonalitet. Da ender du lett opp med å bruke maskinen som PC i stedet for nettbrett – og med god grunn!

På toppen av dette har vi Google Apps for Education (GAE) på Harestad skole. Vi bruker det mye og vi bruker det i Chrome. Om elevene logger seg på Chrome med GAE-brukeren sin kan vi også styre hvilke Chrome-apper de skal ha tilgjengelig – og vi kan også bulk-kjøpe apper til dem. Vi har altså en fullt funksjonell distribusjonskanal gjennom Chrome og GAE. Hvis noen nå begynner å mumle noe om Chromebook, så er dere inne på noe. Om vi ikke tar noen aktive grep er vi på full vei mot en utgave av Chromebook, der Win8 bare er systemet vi bruker for å kjøre Chrome. Ikke det – Acer W510 er en god Chromebook. Skjermen er litt liten og den kunne vært litt raskere (og trackpaden suger). Nå er det en Asus T100 på vei i posten – og den er minst dobbel så rask som Aceren og har en helt annen trackpad (og omtale kommer :-).

Kanskje Chromebook-folket har rett? Så lenge du kan kjøre en Chrome-nettleser har du tilgang til alt du trenger. Du trenger ikke lure på hvilket OS som ligger i bunn, bare du er fornøyd med maskinen den kjører på. Alle apper og tilganger administreres gjennom administrasjonsgrensesnittet i GAE. Ikke noe styr med utrulling av apper eller programvare – det bare er der når du logger deg inn i Chrome.

Men – jeg ser at vi går glipp av noe viktig ift til elevers produksjon når vi ikke har funksjonelle nettbrett. Det er noe med det direkte i et berøringsgrensesnitt og apper som gjør at elever arbeider annerledes og  mer effektivt enn via programmer på en PC eller i en nettleser – og jeg er ikke sikker på at vi hadde mistet noe viktig ved å bruke iPad med tastatur fremfor en bærbar PC. Derfor liker jeg ikke at vi dras mot Chromebook-løsningen uten å ha tenkt mer over det.

Jeg sier ikke at det er til Chromebook vi skal, men jeg ser at jeg fristes. Det virker så lett å ordne alt gjennom GAE…

Så gjør vi så…

…når vi deler ut maskiner.

Fremover kommer jeg til å blogge jevnt og trutt om hva og hvorfor vi gjør forskjellige ting knyttet til prosjekt «Se mot Randaberg!». Det er kanskje noen der ute som synes det kan være nyttig, og så er det greit å ha det skrevet ned et sted i tilfelle vi glemmer det selv eller vi skjønner at det vi har tenkt er tåpelig når vi ser det skrevet ned på skjermen :-)

Først ut er hvordan vi tenker at vi skal merke, dele ut, få inn programmer og drive generelt vedlikehold på maskinene elevene får nå til høsten.

Vi tar utgangspunkt i at maskinene skal være så «hverdagslige» som mulig. Det betyr i praksis at vi ikke knytter dem til noe domene (de har ikke Pro-utgaven av Windows 8 installert!) og at vi ikke kommer til å styre maskinene på noen måte. Elevene har full kontroll over dem. Får de problemer, fordi de har installert noe de ikke burde, vil vi satse på at Win8 har en bra selvopprettingsrutine. Det jeg har testet så langt virker bra. Det betyr også at vi må lage et trådløst nettverk som ikke er koblet direkte inn i skolenettverket, men henger i en sone med direkte Internett-tilgang og tilgang inn i skolenettet som om de var på utsiden av skolen.

Når maskinene kommer inn til skolen skanner vi strekkoder på maskinene som gir oss MAC-adresse og serienummer på nettbrett og tastaturdocking. Dette legger vi inn i en database/et regneark og knytter det til den eleven som skal få den enkelte maskin og en IP-adresse i nettverket. Deretter lager vi to klister med navn og klasse (og serienummer) – et til nettbrett og et til tastaturdocking.

MAC- og IP-adresse legger vi inn i DHCP-tjeneren vår. Vi regner med at hvert trinn på ungdomstrinnet får hvert sitt subnett, bare for å gjøre det lett for oss selv ved en seinere anledning. Ved å knytte sammen MAC- og IP-adresse mot nettbrett og elev har vi gode muligheter til å følge opp uønsket aktivitet i nettverket – noe vi kommer til å skrive om i reglene/betingelsene elevene får utdelt sammen med maskinen

Når elevene kommer første skoledag kommer vi ikke til å dele ut maskinene før i mot slutten av dagen. Maskinene er pakket inn og elevene får delt ut maskinen slik, sammen med en bærebag (mer et cover). For å slippe å pakke ut alle maskiner lar vi elevene ta maskinen (innpakket) med hjem og lar det være lekse å pakke den ut, koble alt sammen og lade maskinen – slik at alt er klar til skoledag nummer 2.

Vel tilbake på skolen dagen etter skal vi sette maskinene opp med rett bruker og installere to pakker med programmer.

Den ene pakken er Office 2013 (med den kommunale academic-avtalen), som vi tar direkte fra et samba-område på skolen. Her har vi et alternativ jeg ikke tror vi kommer til å benytte oss av. Alle Acer W510-maskinene blir levert med en Home/Student-lisens av Office 2013 som elevene kan installere istedet, men dette gjelder akkurat denne utgaven av Acer W510. Det er kanskje bedre å være konsekvente i bruken av kommunens egen lisens for disse maskinene også, siden vi nok må bruke den på maskiner vi kjøper seinere.

Den andre pakken er en samling av sentrale programmer vi ønsker å installere, og til det kommer vi til å bruke ninite.com. Jeg regner med pakken kommer til å bestå av Chrome, VLC, Audacity, Java (jada…), Silverlight (et nødvendig onde), .NET, Shockwave (bare for det), Adobe PDF-reader, PDFCreator, 7-Zip, GIMP, Inkscape, Faststone (kanskje) og Google Drive. Kanskje vi skal installere LibreOffice også, men vi må tenke litt på hvordan vi skal forholde oss til dokumentstandarder på hele skolen først – eller om vi rett og slett flytter hele skolens fellesområder opp i skyen.

Denne runden blir testen på om det trådløse nettverket vårt er verdt pengene vi har gitt for det :-) Samtidig kommer vi til å legge den kommunale 100Mbit/s Internett-linjen i kommunen død – med tanke på at nesten all nettverkstrafikk på disse maskinene kommer til å gå ut mot Internett og ikke internt på skolen. Jeg tror vi bør sikte mot minst 300Mbit/s på hver skole når alle på ungdomstrinnet har hver sin maskin.

Hver elev må nok også sette opp en Microsoft-konto for å kunne installere gratis programmer fra Microsoft Store. Da bruker elevene epostkontoren sin på skolen, og så kan de velge hvordan de vil fylle ut de andre opplysningene. Kanskje det blir mange James Bond og Donald Duck på skolen. Uansett – da får de god anledning til å installere programmer fra Store. Jeg må teste om det er mulig å bruke en konto som mange elever kan bruke på Store for å installere betalte program, slik som mange gjør på iPad. Det er i alle fall mulig å ha en Windows-konto og en annen Store-konto på samme maskin, slik som på iPad.

Så må vi nok kurs elever i bruk av Google Disk-klienten og Google Disk generelt – fordi det er der vi vil at elvene skal lagre ting.

PS! Det at Microsoft overhode selger tre utgaver av Windows 8 er verdt et blogginnlegg i seg selv.

Et veldig positivt blikk på Acer W510 og Windows 8

Bare for å utfordre mitt alltid litt skeptiske jeg følger det nå en ravende positiv omtale av fordelene med Acer W510 kombinert med Windows 8.

Til deg som stolt proklamerer at du bruker iPaden (ofte med et tastatur) i stedet for en bærbar PC. Hvorfor gjør du egentlig det? Har det ikke noe med at iPaden er utrolig grei å ta med seg og at den har god batteritid, mer enn at appene er så fantastiske? Er ikke et «bytte-ut-PC-med-iPad»-prosjekt mer å vise at appene på iPaden er gode nok og at iPadens begrensninger ift. deling av filer mellom apper er overkommelig (med litt godvilje)? Med en Acer W510 og Windows 8 har du løst alt det. Der har du et nettbrett/en bærbar PC med samme størrelse som en iPad og med 15 timer batteritid og en bedre løsning på tastaturdocking enn det som finnes til iPad.

Og – du trenger ikke leve med noen begrensninger, fordi… alt virker. Du bruker ikke apper som er avskygninger av det egentlig programmet. Du bruker LibreOffice eller MS Office 2010 som kontorpakke (og ja, de fungerer forbausende bra også med touch/nettbrett). Du trenger ikke lure på om en nettside virker eller ikke – de virker. Flash og Java virker. Geogebra fyrer opp. Google Apps blunker ikke. Silverlight virker også – om noen lurte. Alle kjekke og gode pedagogiske nettsider med visualiseringer av ulike slag laget av ymse skoler med begrensede midler, som gjør at de aldri kommer til å lage det i HTML5 eller som en app, funker. For ikke å snakke om at du ikke har noen problemer med å gjennomføre nasjonale prøver og eksamen av noe slag.

Du trenger heller ikke sitte med en avspist app hvor du noterer i ren tekst, for så å sende det videre til i epost til deg selv – eller hele tiden laste dokumenter opp og ned fra Dropbox/Google Drive/Wuala. Om du bruker Dropbox o.l. lagrer du selvfølgelig ting i den katalogen på maskinen som deles med Dropbox – akkurat som på en PC. Du trenger ikke knote med WordPress-appen for å skrive innlegg i WordPress. Du bruker selvfølgelig nettleseren (som jeg gjør akkurat nå i nettbrett-modus). Det funker som en kule!

Samtidig kan jeg sitte i sofaen (eller på pulten) og lese/surfe på nettsider, PDFer, eposter, sosiale medier osv. Jeg kan springe rundt på skolen og ta bilder og film med nettbrettet. Alle fordel med hva du kan bruke et nettbrett til, sammen med fordelen med at alle programmer og nettsteder virker uten noen dikkedarier.

Alt av fri programvare til Windows virker, og det betyr litt for skoler som skal rulle ut en del maskiner og programmer. Programpakken som skal til for å få en iPad opp og gå kan lett koste en 200-300 kroner per maskin – om en ikke bruker gråsone-trikset om å bruke samme appstore-konto på mange iPader. En tilsvarende pakke på en Windows 8-maskin er i praksis gratis, fordi alt kan løses med fri programvare – og husk at alle nettsider virker.

Det er også ordentlig kjekke apper til Windows 8. IE10 er faktisk blitt en veldig bra nettleser – helt sant altså! Reise-appen kan brukes til mye i undervisning. Nyhets-appen også. Skydrive gir deg 25GB med skylagring gratis. Den gratis OneNote-appen skal en overhode ikke kimse av som notatblokk. Det er en masse apper i Microsoft Store jeg ikke har sjekket ut enda, og de varierer fra utrolig bra til tull.

Jeg igjen fremheve Tiles og touch-grensesnittet til Windows 8. Det er så bra og naturlig at jeg virkelig håper at Apple og Google klarer å snappe opp noen gode ideer.

Acer Iconia W510 gjør jobben jeg alltid har drømt om at iPad eller et Android-nettbrett skulle gjøre, nemlig alt en PC kan gjør i form av et nettbrett + god batteritid. Trenger jeg da egentlig å prøve å bytte ut den bæbare PCen med en iPad eller Android-nettbrett? Nei.

PS! Fremdeles 11% (1,5 time) batteritid igjen… :-)

Acer Iconia W510 på plass

Da var endelig Acer Iconia W510 på plass. Og den var akkurat slik jeg trodde den skulle være :-)

Acer W510 er ikke så forskjellig fra Samsung XT500 jeg omtalt her forleden, så jeg vil nå bare ta for meg det som er annerledes og som utgjør en forskjell for bruk i skolen… og livet ellers :-)

W510 er behagelige 10.1″ stor, og i motsetting til Samsungs 11,6″ er dette en hendig størrelse. Når jeg sammenlikner den er Samsung en bærbar PC hvor du kan løsne skjermen, mens Aceren er et nettbrett med tastatur – alle fall om vi bare snakker om selve maskinvaren. Den har en behagelig vekt og ligger godt i fang og hender alt etter om du bruker den som bærbar PC eller netbrett. Den eneste ulempen ved å ha en 10.1″ skjerm er at skriften kan bli vel liten i en del vanlige windowsprogrammer som ikke følger beskjeden fra Windows om at skriftstørrelsen skal være 1115% (som er veldig behagelig på denne skjermen). Den største synderen her er faktisk Chrome som jeg arbeider i akkurat nå, men et par trykk på CTRL og + løser det meste (selv om noen nettsider ikke liker det så godt). Jeg kan se for meg at noen av den eldre garde i skolen kommer til å synes at dette er vel smått. Derfor (eller uansett) bør lærerne beholde maskinen sin på arbeidsplassen. Det er den som kommer til å være maskinen for de lange arbeidsøkter med Google Disk o.l. Jeg skal teste hvordan det er å jobbe med W510 når jeg kobler på ekstern (stor) skjerm og mus/tastatur når jeg kommer på jobb på mandag.

Den andre tingen som ofte lider når maskiner blir mindre er tastaturet. Forbausende nok er tastaturet til W510 utrolig behagelig å skrive på. Det er bare et par taster ytterst på sidene som blir noe krampete (se bildet nede i innlegget). Pekeflaten er, som tidligere omtaler også har påpekt, ikke særlig bra – i den forstand at det er bare en «vanlig» mus med høyre og venstre knapp. Det er ingen multitouch overhode. Jeg tror Acer jobber med saken, men dette er ikke noe særlig savn. Skjermen er ikke langt vekke – og det går ann å ta på den :-) Nei, Acer jobber ikke med saken. Pekeflaten støtter ikke multitouch overhode og det er helt pyton å bruke den – marerittaktig, faktisk. Skal du bruke denne maskinen som en desktop-maskin bør du har en ekstern mus koblet til. Ja, det er et savn.

Programmene for å holde W510 oppdatert virker bedre enn Samsung sine. De har samlet alt i enkle pakker og de installeres uten noe mer tull – i motsetning til Samsung, som laget en del småkrøll under oppdatering av BIOS og sentrale drivere.

Det følger med noen programmer fra Acer, men ingen av dem er noe å skrive hjem om – eller på denne bloggen. De er heller ikke i veien og du trenger ikke avinstallere dem.

Etter å ha brukt Windows 8 en stund nå skjønner jeg delvis hvorfor Microsoft sliter med å få gode apper på plass – nettleseren fungerer for godt. Hvorfor lage en god WordPress, Twitter, Google+ eller ett-eller-annet-app når alt fungerer godt i nettleseren? Jeg ender alltid opp med å velge nettleseren i Windows 8 til en god del av de appene jeg bruker på Android og iOS. Selvfølgelig savner jeg som brettbruker at disse tjenestene blir godt integrert i meldingssystemet i nettbrettet og i Tiles-ene i Windows 8, men jeg skjønner jo at det kanskje ikke er det viktigste for de som leverer tjenestene. Ikke det – det dukker stadig opp nye gode apper hver dag, men samtidig kan jeg ikke stikker under en stol at jeg savner de gode standardappene for å gjøre vanlige ting på et nettbrett.

En siste ting… batteritiden på W510 er bare helt fabelaktig. Jeg ladet den på fredag ettermiddag og har brukt den masse – og det er fremdeles (søndags formiddag) 32% batteri igjen (4-5 timer). Dette er selvfølgelig tid inkl. batteriet i tastaturdocken, men siden denne saken er nokså smart ift lading er nå tastaturet snart tom (1%) og resten av strømmen ligger i nettbrettet (61%). Det kommer til å være vanskelig å bruke bærbare dingser med «bare» 7-8 timers batteritid etter dette.

Og ja – skal snart prøve å installere Ubuntu og Fedora på den…

Formelutskrift?!

formel2_1Sitter her og samtaler med meg selv om de store, dype og viktige spørsmålene i livet, som f.eks. hvorfor i all verden må vi ha et regneark som støtter formelutskrift i skolen?

Jeg er godt igang med å bestemme meg for hvilken maskin som er den beste av alle verdner for kommende 8.-klasser på Harestad skole – og i Randaberg kommune, om politikerne gjør alvor av ønsket om at alle elever på 8. trinn i kommunen skal få en bærbar digital dings fra høsten av.

I 10A på Harestad skole har vi levd med nettbrett, i form av Asus Transformer TF101, i snart to år og høstet en god del erfaringer med det. Jeg har også levd med iPad her hjemme, og kjørt et parallell-løp med det vi har gjort på skolen. Og for de som har sett presentasjonen min på NKUL2012 om Android-prosjektet, så vet dere at jeg (da og litt nå også) har min tvil til om nettbrett dekker de digitale behovene for grunnskolen – i alle fall ungdomstrinnet.

Samtidig vet jeg av egen praksis i 10A at nettbrettet gir helt andre muligheter i undervisningen enn det en bærbar PC gjør. Bare det innebygde kameraet i nettbrettet, kombinert med Photoshop Touch, ett eller annet stopmotion-program eller filmredigering, utvider det metodiske repertoaret på en måte det er vanskelig å forestille seg før en virkelig har prøvd å bytte ut den bærbare PCen. I tillegg til en haug med andre slike nye bruksområder har du også batteritid en bærbar PC bare kan drømme om (helt til nå).

Men… nettbrett suger på stavekontroll. Flash og Java finnes ikke. Ingen regneark-apper har formelutskrift (meg bekjent) – og utskrift er generelt noe nettbrett ikke liker. Og iPad har en tilleggsutfordring med ikke-eksisterende deling av filer mellom apper, med dertil manglende mulighet for opplasting i nettleser.

Utfordringen er at alt i avsnittet over bare er et uoverkommelig problem om du lar det være akkurat det.

Velger du nettbrett (lener meg mot iPad slik verden ser ut i dag) får du utrolige muligheter i klasserommet. Samtidig må du være tøff i trynet når du møter lærere, skoleledere og Udir, som mener at den eneste IKT-løsningen i skolen finner du på en bærbar PC. Du må stå opp og si at den digitale bærbare dingsen er, og skal være, noe mer enn en avansert skrivemaskin som retter feilstavede ord for eleven. Rettskriving er ingenting mot alt det andre du kan bruke et nettbrett til – og elevene burde være i stand til å stole på noe annet enn PCens røde streker under ordene. Flash og Java er utgått teknologi på mer enn halvparten av alle digitale dingser som finnes. Det er gårsdagens teknologi. Si at du ikke kan gjennomføre nasjonale prøver, rett og slett fordi Udir ikke har tilpasset dem den vanligste digitale plattformen der ute (fordi det er ikke PCen lengre). Og hvem i all verden har bruk for formelutskrift i den virkelige verden? Seriøst, formelutskrift?! Ta heller steget ut og forvent at du kan sende inn regneark-filen om noen på død og liv vil kontrollere om eleven har gjort en ordentlig jobb med regnearket. (Deling av filer med apper på iPad er ikke noe uoverkommelig problem. Det er bare irriterende, og Apple burde gjøre noe med det NÅ!)

Velger du den bærbare PCen får du noe trygt som gjør alt det Udir og PC-vante lærere og skoleledere kjenner fra før. Du mister derimot en masse muligheter for å trekke det digitale naturlig inn i mer undervisning enn norsk og matematikk. Også må du skrive deg opp på lånelisten for å få bruke det digitale kameraet for å ta et bilde, for så å måtte overføre det til PCen, før du kan redigere det i GIMP (eller Photoshop) – som unektelig er mer avansert enn det eleven trenger. Det er tungvindt å trekke med seg PCen ut i feltet for å ta bilder og samle data – eller der og da legge ting rett ut på nettet eller inn i Google Drive.

Alle som har brukt et nettbrett i en hel klasse over tid vet at du ikke vet noe om mulighetene før du har gjort det. Dette er ikke noe du kan bruke for kategorisk å avvise alle innvendinger mot nettbrett gitt av lærere som ikke har prøvd nettbrett i en klasse. Men det er lov å utfordre disse ved å spørre dem om rettskrivningsverktøy, nasjonale prøver og formelutskrift skal være det som styrer og definerer hva IKT i skolen skal være?

Så hvor lander jeg? Windows 8 er et steg i rett retning, men det er unektelig fremdeles mest en PC. Nettbrett-delen er uferdig i det at den mangler en del sentrale apper for å fungerer godt som et nettbrett. iPad med et tastatur er en god løsning, men du må være forberedt på å jobbe i motvind om miljøet på skolen er godt vant med PC, og du må våge å mene noe om Flash-baserte nasjonale prøver og formelutskrift til eksamen. Jeg tror for Randaberg sin del at det er Acer Iconia W510 med Windows 8 som vil løse det meste best. Selv om jeg bare har testet Samsung ATIV XE500 tror jeg at W510 er mer enn god nok som bærbar PC, og jeg håper og tror at den kan åpne noen lærerøyne om hva et nettbrett kan gjøre – selv om den ikke er et så godt nettbrett som iPad (eller Android).

Mye er relativt, men dette begynner å likne på noe

Jeg vet ikke helt hvilken kirke jeg banner i nå – men jeg liker Windows 8. Ut i fra hva som er trenden på de sosiale nettene skulle jeg egentlig ikke gjort det, spesielt som den pragmatiske fri program-entusiasten jeg er. Det er nok noe med ordet pragmatisk som her klinger mest.

Det er nemlig noe som skjer i PC-markedet for tiden. Intel har (endelig) sluppet den første CPUen (Atom Z2760) som både skal og kan konkurrere mot de strømgjerrige kjernene i vanlige nettbrett (såkalte ARM-prosessorer). Fordelen med Intels utgave er at du kan kjøre helt vanlige Windows-program, samtidig som du uten problemer får 7-8 timer batteritid. Nå begynner maskinene som bruker denne CPUen å komme på markedet…

Jeg har bestilt en Acer Iconia W510, men den ble plutselig utsatt på det norske markedet (ubekreftet 14. februar hos komplett.no). Så oppdaget jeg at Samsung også har sluppet en liknende maskin, Samsung ATIV Smart PC XE500T, og den var «På lager»…

Etter å ha skummet igjennom en haug med omtaler av både W510 og XE500T bestemte jeg meg for å bestille en Samsung med en gang, fordi den vil gi meg et godt bilde av hvordan Aceren vil virke i praksis. Anandtech har en godt skrevet omtale av W510, mens Toms Hardware har en grundig omtale av XE500T.

Før jeg skriver mer vil jeg si at jeg, som mange av dem som har skrevet om disse maskinene, også har oppdaget at å skrive en omtale av disse maskinene egentlig er å skrive en omtale av tre forskjellige nye ting. Du har Windows 8, Intel Atom Z2760 og Samsungs/Acers maskinvare. Hver av dem har sine styrker og svakheter, og de slår ut litt forskjellig alt etter hva du er på jakt etter. Hvis jeg skal oppsummere omtalene jeg har lest og hva jeg selv har erfart, før jeg skriver om det, så synes jeg AnandTech (som vanlig) har gjort en svært god oppsummering. Han skriver at noe er veldig bra og noe kunne unektelig vært bedre, og…

You know it’s going to be made obsolete in less than a year’s time, so you have to be ok with that fact if you’re going to pull the trigger today.

Maskinvaren først… Forskjellene mellom Acer og Samsung er små. De har samme CPU, skjerm, batteri, minne og operativsystem. Samsungen er, som jeg kommer til å skrive litt om, 1,5″ større enn Aceren (som er 10,1″) og den har Samsungs klassiske S-Pen. Acer har derimot ekstra batteri i tastaturdockingen, som gir 7 nye timer med strøm, og du kan vippe skjermen/nettbrettet helt rundt. Den er også en god del billigere.

Samsung XE500T 11,6" og Asus TF300 10,1"

Samsung XE500T 11,6″ og Asus TF300 10,1″

Samsungen ramlet inn på mandag – og det første som slo meg når jeg pakket den ut var at nettbrettet var GIGANTISK! Å holde et 11,6″ nettbrett i hendene virker som om jeg sitter rett foran et 42″ TV. Berøringsskjermen er presis og rask og skjermen er behagelig å se på. Men det er pussig hvor mye disse ekstra 1,5″ betyr. Jeg er glad Aceren er 10,1″, fordi 11,6″ er for mye av det gode :-)

Tastaturdocken til XE500T er jeg også skeptisk til. Det virker som om kontakten mellom nettbrett og tastatur kunne vært bedre, fordi den veldig lett mister forbindelsen mellom dem og så sitter du der uten å skjønne helt hvorfor tastatur og pekeflate plutselig ikke virker. Da må du skyve nettbrett en umerkelig millimeter lengre ned, selv om det henger godt fast i tastaturdocken. Jeg hadde forventet bedre av Samsung.

Oppdatering 27/1 – Tastaturproblemet var ikke til å leve med. Jeg sendte Samsung med tastaturdock tilbake til Komplett.no og fikk nokså prompte en flunkende ny sak tilbake. Her var det ingen problemer med tastaturdocking. Siden jeg i skrivende stund har fått Acer W510 blir det IT-ansvarlige på Grødem skole som får låne Samsungen inntil videre.

Jeg skal ikke plage lesere med tekniske detaljer om maskinen – da kan du lese omtalene til AnandTech og Toms Hardware, som begge er svært bra. Jeg er mer interessert i å vurdere om dette er maskiner som passer godt i skolen, spesielt med tanke på oppstart 8. trinn høsten 2013.

Det AnandTech/Toms Hardware med rette kritiserer er ikke nødvendigvis kritisk på noe vis for bruk i skolen. Windows 8 er ikke en perfekt løsning for nettbrett, men i mine øyne et godt steg i rett retning for å takle både nettbrett og desktop i samme system. Etter min mening er det for tidlig å gi slipp på den bærbare PCen i skolen og bare bruke rene nettbrett. Ikke det at jeg ikke vil det, men jeg tror vi enda må leve med Flash på nasjonale prøver og til video på sentrale nettsteder, formelutskrift i regneark til eksamen, stavekontroll og andre skriveverktøy og en rekke andre digitale verktøy hvor iOS og Android fremdeles ikke har kommet noen særlig vei.

Det mest spennende spørsmålet er kanskje om Samsungen jeg har her er en bærbar PC som også kan fungere som et nettbrett eller om det er et nettbrett som også kan fungere som en bærbar PC? Det største savnet mitt i nettbrett-bruken av Windows 8 er mangelen på Google sine apper. Det er en samle-app fra Google, men det er ikke noe annet enn et rammeverk for nettsidene. Det er ikke selvstendige apper. Det betyr at ingenting av dette integreres i nettbrettets egne systemer for varsling og du får derfor ikke beskjed når det kommer nye eposter eller avtaler som nærmer seg. Dette er et tap for meg som bruker Google Apps og som forventer varslinger på et nettbrett. Så bruker du Google Apps er Windows 8 i praksis alltid en bærbar PC, som også kan være et nettbrett ved behov.

Det skal også sier at magefølelsen min heller mot at appene til Windows 8 henger igjen som forrige generasjons-apper til iPad og Android. Også i de appene som er felles for de ulike typer nettbrett, f.eks. Kindle, virker det som om Windows 8-utgaven ikke er oppdatert til siste utgave. Det mangler alltid noe i forhold til iPad- og Android-utgaven har. Det er tydelig at app-samlingen ligger godt bak Android og iPad.

Samtidig skal det sies at jeg er dypt imponert over nettbrett-grensesnittet i Windows 8. Det er enkelt, intuitivt og virker så gjennomtenkt at det er forbigår både iOS og Android på sentrale områder som søk, deling og hvor gjennomført det er.

Men hva er det som gjør denne maskinen så bra? Den kjører på en Intel-prosessor. Det betyr at den, i motsetning til vanlige nettbrett, kan kjøre alle vanlige Windows-programmer. Det gjør også at maskinen er kjapp – om du sammenlikner den med andre ARM-baserte nettbrett, som jo er iPad, Android og WinRT. Den freser i fra alt som skjer på et vanlig nettbrett, samtidig som den har imponerende batteritid – 7 timer med bare nettbrett (som øker til 15 timer docket til tastaturet på Acer).

Maskinen er ikke lynrask i forhold til PC-verden, men den kjører de vanlige programmene mer enn raskt nok. Jeg har testet Google Apps i IE10 og Chrome, LibreOffice, MS Office 2010, videoavspilling, masse nettsider (med flash) med Chrome (og IE10), GIMP – og alt dette er raskt nok. Skjermkortet er derimot ikke sprekt og f.eks. World of Warcraft og liknende spill er så trege at de er fullstendig uspillelige.

Alt i alt er maskinen er alt det jeg vil ha i skolen. Den har mobiliteten og fleksibiliteten til nettbrettet, samtidig som den kan gjøre alt det en vanlig PC kan gjøre. Kan jeg springe rundt å filme og ta bilder med den? Ja. Kan jeg sitte i sofaen og bruke den som lese-/nettbrett? Ja. Virker MS Office 2010/LibreOffice, Google Apps, Flash, Java, itslearning og alt? Ja. Kan jeg gjøre det hele skoledagen uten å lade den? Ja! Gleder jeg meg til å teste Acer W510 som bare er på 10,1″ og har dobbelt så mye batteri? Ja :-)

Hadde jo vært morsomt om Ubuntu virket på den…