GSI 2011 og maskiner i skolen

GSI 2011 er på plass og jeg har oppdatert tabellen min over maskiner i skolen.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Økning fra året før 19,4% 20,5% 14,1% 18,5% 14,0% 7,2% 3,6% 6,3%

Og jeg har også med årets graf for å bedre tolke oppgangen.

Som du ser er forskjellen fra i fjor, som var et år der mange kommuner gikk ned i antall maskiner, stort sett er knyttet til at det antallet kommuner som går ned i antall maskiner i forhold til i 2010 ikke gjør det så mye som i fjor (det er omtrent samme antall kommuner som går ned).

På landsbasis er forholdet elever/elev-PCer gått fra 3,1 til 2,9. På Harestad skole har vi gått fra 2,2 til 1,8 (687/393) – og  vi har fremdeles for få PCer til elevene…

I det stille…

…har Asus rullet ut en oppdatering til TF101. Til tross for lite oppstuss inneholdt den to viktig endringer. Plutselig dukket notatblokkprogrammet Supernote opp blant de andre ikonene. Det er et så bra at jeg ikke helt skjønner hvorfor jeg ikke har hørt om det før – eller finner noen websider til de som laget programmet. Den andre tingen er at æøå (endelig!) har dukket opp som egne taster på skjermtastaturet til ASUS. Nå trenger jeg ikke lete etter et annet tastatur som har gode tekstforslag mens jeg skriver eller swype-funksjoner osv. ASUS-tastaturet er faktisk blitt veldig bra!

I det stille har jeg også talt opp antall maskiner til ansatte og elever i forbindelse med rapportering til GSI. Jeg har alltid sagt og skrevet av vi har i overkant av 400 maskiner på Harestad skole, men jeg ser jo nå at tallet skal være i overkant av 510 – rundt 110 til ansatte, 390 til elever og 10 til ledelsen (alt etter hvordan du regner :-). Det er 1,8 elever per PC og over en PC til hver ansatt årsverk. Nå får jeg oppdatere tallene litt på de forskjellige nettsidene rundt omkring…

I den siste uken er jeg også (plutselig) invitert med på to større greier. Først var det en epost om jeg kunne tenke meg å bli invitert med på en «workshop for utvikling av strategi for IKT-FoU» i regi av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (avdeling for IKT og fornying). Jeg sa ja – alt slikt er litt kjekt – men jeg må innrømme at jeg ble litt smigret når jeg fikk listen over de andre som var invitert. SINTEF, FaFo, UiO, NTNU, Microsoft Norge, Google Norway, UNINETT, IKT-Norge, Telenor, PISA, ITU osv – og midt i listen… «IKT og skole-bloggen» :-) Eneste blogger… utenom Erik Newth, som ikke teller helt siden han skal holde en av innledningene. Litt stolt.

Så var det en epost fra NKUL 2012 som gjerne så at jeg meldte inn et forslag sesjon om prosjektet vi har med Android-nettbrett i skolen. De regnet med at det kunne være av interesse, nettopp fordi vi gjør noe annet enn iPad. Meldte jeg inn en sesjon om nettbrett i skolen? Jah… :-)

Noen 2010-tall fra GSI

Kanskje noen av dere husker at jeg lurte på hva som skjer med økningen av datamaskiner i skolen fra 2009 til 2010? Jeg har nå hentet ut tall fra GSI. De er litt annerledes enn tallene fra KOSTRA (noe med antall kommuner som er med og hvilke skoler som telles), men de er like nok til å se trenden for 2009 til 2010.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Økning fra året før 19,4% 20,5% 14,1% 18,5% 14,0% 7,2% 3,6%

Tallene fra GSI kan ikke brukes direkte mot tallene fra KOSTRA og GSI var ikke helt eksport-vennlig med tanke på hva jeg ville bruke tallene til… men jeg fikk det da til. Jeg laget også en ny utgave av kommune-grafen som viser økningen i antall datamaskiner på skolene i kommunene har utviklet seg fra 2004-2010 (klikk for en større utgave).

Som jeg trodde er innkjøpstallene for 2010 enda lavere enn for 2009, og jeg tror jeg kan påstå at skolene begynner å nå et «metningspunkt». Jeg vet ikke om de når dette fordi de ikke har råd til flere datamaskiner, fordi de synes de har nok eller fordi det ikke er praktisk plass til flere på skolen. Antakeligvis varierer dette fra kommune til kommune. Igjen er det interessant å legge merke til at nesten halvparten av kommunene i 2010 har ingen eller en negativ økning i antallet maskiner i skolen. Noe er nok naturlige variasjoner i hva som rapporteres til GSI, men jeg holder fremdeles en knapp på at det er investeringsspøkelset som stiger opp av regnskapet. Det er nok ikke alle som passer på å sette av penger til at ¼ av maskinparken må fornyes hvert år. IT er dyrt – rettere sagt, det er en stor utgiftspost. Lærebøker er også dyrt, men det er det ingen som stiller særlig spørsmålstegn ved. Det koster å henge med!

Nesten så jeg er litt spent på GSI 2011! :-)

PS! Dette er tallene for hvor mange datamaskiner elevene har tilgang til. Tallene for lærermaskiner og maskiner i administrasjonen er ikke så interessante – annet enn at de fleste lærere nå har hver sin maskin.

Mindre PCer i 2009 enn i 2008?!

I dag var jeg på møte store deler av dagen, men jeg fikk tid til å se på og leke med noen interessante KOSTRA/Skoleporten-tall.

Antall PCer i skolen på nasjonalt plan har økt med 137% fra 2003 til og med 2009 (2010-tallene er ikke på plass enda). Det er spennende å se på økninger fra år til år (KOSTRA):

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Økning fra forrige år 19,20% 20,48% 13,88% 18,40% 14,10% 7,30%

Tallene fra Skoleporten er noenlunde like (men tallmaterialet er ikke så nøyaktig). På Skoleporten finner du en grei oversikt over antall elever per PC:

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Elev per PC 6,5 5,4 4,7 4,0 3,5 3,2
PC med internett 80,7% 85,7% 90,5% 94,2% 96,4% 97,3%

Der rare er at i 2009 er det flere kommuner som går ned i antall PCer. En del av de store kommunene står også mer eller mindre på stedet hvil, mens noen går opp. Det er tydelig at i 2009 begynner en del skoler å nå et slags «metningspunkt». Dette stemmer også med oss på Harestad skole (som forøvrig har 2,2 elever per PC). Vi har ikke mer plass til å sette ut maskiner, selv om vi har både råd og teknisk mulighet til å ekspandere.

Jeg lurer også på om nedgangen i en del av kommunene skyldes at gamle PCer «plutselig» går i stykker – og ingen har satt av penger til å erstatte dem. PC-satsingen har kanskje gått  i rykk og napp med investeringer uten en økonomiplan for at maskiner må byttes ut etter noen år. Det blir spennende å se når 2010-tallene kommer om dette er en korrekt antakelse, eller om de legger inn feil tall i GSI av og til :-) . Kanskje jeg rett og slett skal ta en telefon til noen av kommunene som gikk kraftig ned i antall PCer og spørre dem…

Hvis jeg har rett i at mange kommuner etter hvert har nådd et metningspunkt står vi antakeligvis foran en større endring i bruk av PCer i skolen. Hva gjør de for å øke antallet PCer ut over det de nå har? Er de overhode interessert i å gjør det? Hvordan opplever de bruken av IKT når metningspunktet er nådd? Synes de at det er nok PCer? Og hvilket vei skal de gå om de mener at det ikke er nok?