Hm… noe har dukket opp…

…og det ser ut til at det er en iPad. Jeg har falt for fristelsen til å investere i en iPad. Jeg må se hvordan det er å leve som en ekte NMLer – selv om jeg unektelig har vært det siden jeg var 9. Samtidig har tok det en del av tiden min i går ;-)

Først det som jeg umiddelbart ikke liker. Jeg var klar over at iPad er en «walled garden», men jeg er likevel overrasket over hvor lukket jeg opplever at det er. Jeg hele tiden lyst til å gjøre noe jeg ikke får lov til. Det er alltid noe jeg savner i programmene jeg har prøvd så langt. Hvor mange film-apps må jeg laste ned (og betale for!) før jeg finner en som gjør det jeg vil at den skal gjøre? Film-appen som følger med lever ikke helt opp til det jeg vil ha – og jeg leter etter noe jeg ikke helt finner.

Det som er bra er at Apple har klart å få en utrolig «bibliotek» med programmer som er godt tilpasset dingsen sin. Det som også er bra (men som også er et resultat av at Apple har klart å lage en så strømlinjeformet sak på grunn av sin lukkede og pene hage) er at det er mange kjekke dinger som passer godt sammen med iPad-en. Jeg kjøpte et par tastatur med som jeg håper vil gi meg en god ide om hvordan iPad-en (og liknende enheter) kan fungere i skolen. Og jeg liker det jeg har funnet ut så langt. Apples lukkethet gjør at iPad ikke kan brukes i skolen. Det er i praksis ikke mulig å administrere enhetene på en fornuftig måte. iPad er rett og slett ikke laget for dette – og kan derfor heller ikke brukes til det. I løpet av 2011 kommer det til å komme en rekke nye nettbrett med Android 3.0, og det vil da være med å velge mellom – f.eks. Samsung Galaxy Tab 10.1. Android er så mye åpnere at det vil være mulig å lage et system for å administrere en rekke enheter sentralt på skolen.

Ellers har jeg en masse kladder som jeg må skrive ferdig. De handler om NMLene, fremtidens IKT i skolen og 1:1-forholdet mellom PC og elev. Jeg tenker å avslutte denne delen snart og fortsette med de andre punktene på planen.

Konvergens…

…er et fint ord, og på ungdomstrinnet på Harestad skole står de overfor et lite dilemma. Skal elevene ha lov til å ha med seg iPad på skolen? Og når skal de i så tilfelle få lov til å bruke den?

Bakgrunnen for problemstillingen er at…

  • Skolen har tillatt MP3-spillere på skolen og elevene kan høre så mye de vil på musikk i friminutt og midttimer. Noen ganger har også elever fått lov av lærerne til å høre på musikk i timene når de arbeider. iPod er en MP3-spiller.
  • Mobiltelefoner er ikke lov. De har de ikke lov til å bruke verken i timer eller i friminutt/midttime. Dette er begrunnet i at mobiltelefoner har ingenting på skolen å gjøre – de trenger den rett og slett ikke, samtidig er den en kjekt kilde til digital mobbing og siden Harestad skole er en Respekt-skole har den sagt at mobiltelefoner ikke skal sees i skoletiden overhode.
  • Elevene har heller ikke lov til å ta med seg egne bærbare PCer på skolen. Det er bare elever som trenger PCer pga. spesielle behov (f.eks. dysleksi) som får gjøre det. Grunnen er at vi er redde for at det skal oppstå et skille mellom elever som har bærbar PC og elever som ikke har det – rett og slett fordi alle ikke har. Det kan skape press i elevmiljøet og føre til en «uthenging» av elever som ikke har råd eller ikke får lov. En annen ting er også at lærerne vil få en metodisk utfordring hvis mange har med PC og noen har ikke. Hvordan skal de legge opp undervisningen? De kan ikke ta utgangspunkt i at alle elever har med seg PC på skolen, fordi det har de rett og slett ikke. Da vil de kjøre en metodikk for elever under PC og vil få alle problemer som følger med siden mange elever har en PC tilgjengelig. Litt det videregående skole strever med, men de kunne nå i det minste kjørt en metodikk som passet til at alle elevene har en PC – fordi det har de!
  • Skolen har lagt opp til at det skal være relativt mange PCer tilgjengelig for elevene på skolen (2-3 datarom er lett tilgjengelig for ungdomstrinnet på 200 elever) og det er 4-5 maskiner i hvert klasserom. Men det er selvfølgelig ikke nok i forhold til ønsket bruk :-)

Så kommer iPad-en. En nettbrett som likner veldig på en iPod, men som fungerer som en PC. Den har ikke kamera og ikke mobiltelefonfunksjon, men du kan gjøre hva du vil på nett (bortsett fra å se flash-animasjoner… bare måtte! :-) ) og med 3G-utgaven kan ingen stoppe deg i det. Dette kan du også gjøre med iPad-en (minus 3G) og den kan også ta bilder/film som du kan legge ut på internett.

Ut fra det som står over er det i mine øyne innlysende at iPod-er og iPad-er og Samsung Tab-er osv. ikke skal være med på skolen fordi de i praksis er bærbare datamaskin nok og mobiltelefon nok til at vi ikke ønsker dem på skolen. Samsung Tab er både en bærbar datamaskin og en mobiltelefon :-)

Alternativet er at alle har lov til å ta med seg bærbare maskiner på skolen (og mobiltelefoner) – og da skal vi først ha hatt en grundig diskusjon på hvilke konsekvenser dette får for metodikken på skolen.

Det verste er at jeg vil ha mest mulig bruk av IKT i skolen, men tror vi må enten gjøre som i videregående skole og kreve at alle elever kjøper en PC – noe jeg ikke tror vi får lov til med det første i grunnskolen. Eller så må vi kjøpe en til dem – og det er temmelig dyrt, men jeg tror det blir fremtiden når maskinene blir billige nok…