Høyland ungdomsskole

Høyland ungdomsskole er en eldre ungdomsskole fra 1966. Den ble pusset opp for 11 år siden og det er planer om å rehabilitere den om ikke så lenge. Skolen har vært stor, men har de siste årene skåret kraftig ned på elevtall fra rundt 500 til 380 (og det kan bli enda mindre). Skolen er derfor i en nedbemanningsperiode med de følger det har økonomisk og praktisk. Skolen ledelse består av rektor og 3 inspektører. Det er rundt 50 ansatte på skolen. Du finner en lengre artikkel på wikien.

I 2001 var det rundt 15 maskiner på datarom og 1 maskin i hvert klasserom. Det er 1-2 maskiner på hvert arbeidsrom til lærerne (2 arbeidsrom) og alle i ledelsen hadde hver sin maskin. Alle maskinene var knyttet i nettverk med tilgang til Internett. Kommunen hadde ansvar for IKT-løsingen og driftet tjenerne. Den gangen var vel filtjener plassert på skolen. I dag er det et datarom 30 maskiner, et datarom med 25 maskiner, et med 12 maskiner og et med 10 maskiner. Det er ikke lenger maskiner i klasserommene. Det er da rundt 4,5 elever per maskin. Alle ansatte har hver sin maskin på arbeidsplassen sin. Kommunen har fremdeles ansvar for nettverk, tjenere og infrastruktur. Alle ansatte har en bærbar maskin på arbeidsplassen sin, som de også kan ta hjem. Maskinene er koblet til kablet nettverk,  men det er et ordentlig trådløst nettverk på hele skolen.

Det er ikke prosjektør i hver klasserom, men skolen har 5-6 prosjektører som de låner ut til lærerne når de trenger det. Læreren tar selv med seg maskinen sin til klasserommet. Det er fastmontert prosjektør på naturfagrom, datarom og mediatek (den andre datarommet).

Av systemiske tiltak må ansatte lese (og svare på) epost en gang til dagen. Ukeplaner o.l. skal være digitale og de skal legger ut på skolen hjemmeside. Ut over dette er det skal eksamen være på IKT og 10. trinn får derfor opplæring i dette i norsk, engelsk og matematikk. Det forventes at alle skal bruke itslearning, men dette følges ikke aktivt opp. Resten av opplæringen i IKT overfor elevene er basert på den enkelte lærers eget initiativ.

Skolen er som sagt i en nedbemanningsprosess og har derfor begrensede økonomiske midler satt av til IKT. Det ryktes også at skolene snart også må betale lisenskostnadene knyttet til IKT, noe som vil føre til en enda strammere situasjon i forhold til IKT og økonomi. Det er IKT-avdelingen som i dag tar denne utgiften. IKT-ansvarlig opplever at maskinparken begynner å bli gammel og lurer på hvordan han skal løse dette i årene som kommer – uten at det går ut over det allerede eksisterende IKT-tilbudet.

Øygard ungdomsskole

Øygard ungdomsskole er en ungdomsskole på Hana i Sandnes kommune. Det rundt 400 elever og 50 ansatte på skolen. Skolen er nylig rehabilitert og arbeider enda med å få på plass alt det «vanlige» skoleutstyret etter en slik runde. Det følgende er en kortutgave av det som står om Øygard ungomdsskole på wiki-sidene.

I forhold til IKT har skolen en IKT-ansvarlig i 25% stilling. Han har som oppgave å drive brukerstøtte overfor elever og ansatte, passe på at alle maskiner virker og være en pådriver i arbeidet med IKT på skolen. Det er kommunen som har ansvaret for drift av nettverk og tjenere og tjenestene til elever og ansatte. De har tilsammen rundt 160 maskiner til elever og ansatte (rundt 3,8 elever per maskin).

Jeg antar at skolen på mange måter er en representant for en nokså «vanlig» ungdomsskole når det gjelder IKT. De har en del maskiner fordelt på et datarom med 30 maskiner, 30 maskiner i biblioteket (samlet slik at de kan bruke det som et datarom), 2 maskiner i tilknytning til hver klasserom (det er ikke alltid disse maskinene virker) og 1 datamaskin i hvert klasserom som er koblet opp til høyttalere og prosjektør. Hver ansatte har sin arbeidsplass og der en bærbar datamaskin (som de kan ta med seg hjem). Det eneste som er obligatorisk av IKT-bruk er at ansatte skal lese (og svare) på epost daglig og de skal legge ut arbeidsplaner til elever/foresatte digitalt. Det er et mål at lærere og elever skal bruke itslearning (ja, det skrives slik nå!), men det er ikke noe pålegg om det (enda). Det er opp til den enkelte lærere om itslearning blir brukt og hva det blir brukt til. De har enda ikke prøvd å gjennomføre eksamen med IKT, men skal gjøre det dette skoleåret.

Besøk på Høyland ungdomsskole

I dag gikk turen innom Høyland ungdomsskole og et lite gjenbesøk på Øygard for å få svar på noen spørsmål jeg glemte å stille. Jeg kommer til å bruke store deler av morgendagen til å renskrive notatene fra disse to besøkene.

Forøvrig opplevde jeg i går noe som er en av internetts ordentlig ubehagelige overraskelser. Jeg hadde funnet en spennende nettside med presentasjoner og papirer fra en nyere «New Millenium Learners»-konferanse, men i går oppdaget jeg at denne siden ikke eksisterte lengre. De hadde rett og slett fjernet den – og jeg hadde ikke hentet ned de aktuelle presentasjonen til min PC. Jeg måtte først rydde opp i bloggen hvor jeg hadde lenket til denne siden et par ganger, og så begynte arbeidet med å lagre det jeg klarte å finne i Googles fantastiske (og kanskje litt skumle) buffer. Jeg har enda ikke funnet alle av de viktigste presentasjonene (i mine øyne), men jeg skal søke litt til for å se om de finnes andre steder. Moralen er: Finner du noe viktig på nettet – last det ned!

Besøk på Øygard ungdomsskole

I går var jeg innom Øygard ungdomsskole på offisielt besøk. Jeg fikk med en kortere samtale med IKT-ansvarlige enn jeg hadde regner med, men vi var så effektive at jeg fikk notert ned det meste av det jeg ønsket å vite noe om.

Akkurat nå sitter jeg på en skoleledersamling med fylkesmannen om eksamen og vurdering o.l. og jeg skal seinere i dag renskrive det jeg noterte fra besøket. Jeg legger ikke så mye ut på bloggen før jeg har fått snakket mer med skoleleder på skolen, slik at jeg er sikker på at det jeg skriver ikke er spinnhakkende feil. Den praten får jeg ikke gjort ferdig før mandag – hvor jeg også skal besøke Høyland ungdomsskole.