På Stend vidaregåande skule har de startet et prosjekt med iPad i en klasse. De har en wiki hvor de skriver ting og tang om prosjektet sitt. Verdt en kikk for de som er interessert i dette, f.eks. meg…

PS! De bør gjøre noe med øæå-ene sine i overskriftene…