Prosjekt «Nettbrett»

Hei! Du har nettopp funnet en gammel side på bloggen min. Siden ble publisert i 2011 og vi har kommet et godt stykke siden den gang :-) Hvis du er på utkikk etter nyere ting så må du nok heller ta en tur innom hovedsiden til www.iktogskole.no og se hva jeg skriver om nå.

Mål

Gjøre erfaringer om endringer i skolehverdagen når elever og lærere har 1:1-tilgang til en digital enhet/datamaskin. Vi vil også se i hvilken grad et nettbrett kan erstatte en fullverdig PC.

Vi tar utgangspunkt i at dette pilotprosjektet skal være med å løse disse utfordringene:

 • Behovet lærere og elever har for tilgang til IKT-utstyr.
 • Møte elevene på en god måte i forhold til deres digitale hverdag og å bruke digitale verktøy på den måten de blir brukt i hverdagen.
 • Gi elevene muligheter for bedre læring gjennom å vektlegge nye læringsteorier hvor IKT er et sentralt verktøy.

Vi ønsker å gjøre dette, fordi forskning viser at…

 • …elever blir flinkere til å lese og å skrive ved å la dem arbeide på datamaskiner.
 • …elever får bedre visuell-spatiale evner og ikke-verbal intelligens når de bruker datamaskiner. De blir rett og slett mer intelligente (The Flynn effect).
 • …elever som har datamaskin hjemme gjør det bedre på skolen enn de som ikke har det, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn (det første digitale skillet).
 • …det er trekk som viser at elevene blir flinkere i matematikk, naturfag og samfunnsfag/RLE når de bruker teknologi.
 • …vi vet ikke om elevene blir flinkere til informasjonsprosessering, reflektiv og kritisk tenkning, kreativitet og meta-kognitive evner – rett og slett fordi det ikke er forsket direkte på dette enda. Læringsvitenskapen begrunner derimot at teknologi brukt på rett måte vil være sentralt i effektiv og god læring av disse evnene.

Beskrivelse

Vi har utstyrt elever (21 stk) og lærere (3 stk) i 9A med nettbrettet Asus Eee Pad Transformer TF101. Disse nettbrettene er knyttet opp til den enkelte elevs skolekonto i Google Apps for Education. Nettbrettene er skolens eiendom, men vil være personlige enheter og merkes deretter. Elevene vil ha anledning til å bruke enhetene både på skolen og hjemme.

Kort fortalt skal lærerne bruke nettbrettene der det virker fornuftig og ikke der det ikke virker lurt. Samtidig utfordres lærerne til å se etter gode muligheter, fordi det er et mål er at elevene skal bruke nettbrettene mest mulig – og på en mest mulig hverdagslig måte, altså på måter som er naturlige og ikke “skolske”. De skal utforske nye måter å bruke IKT i undervisning på, nå som alle har en enhet, f.eks. gjennom blogging, wiki, webbaserte kontorpakker osv. Dette skal være med å bidra til at elever selv konstruerer sin kunnskap gjennom eget arbeid.

Et av de praktiske målene er å bruke nettbrettet der det tilfører noe kvalitativt nytt til undervisningen:

 • 1:1 gir tilgjengelighet til alle typer medier og fagstoff – der og da. Lærerne må derfor utfordres til å benytte seg av dette gjennom å tilrette legge undervisningen med tanke på dette, og å finne frem digitalt materiell til det enkelte tema elevene jobber med. Elevene må også utfordres til å bli gode søkere etter informasjon knyttet til det de jobber med.
 • 1:1 gir elevene hverdagslig/”casual” tilgang til digitale tekst- og samarbeidsverktøy. Dette er verktøy vi vet har god effekt på elevenes læringsresultater generelt – og skriving spesielt. Lærerne må legge opp undervisningen slik at dette er verktøy som naturlig brukes når elever skal arbeide med fagstoff.
 • 1:1 gjør at “alle” verktøy er tilgjengelige hele tiden. Et nettbrett er skriveredskap, fotoapparat, videokamera, surfebrett, kalkulator osv. og du kan ta det med deg over alt. Lærerne må gi elevene anledning til å bruke nettbrettet som alle de ulike typene verktøy det kan være i flest mulig autentiske situasjoner.

Det vil være klare regler og forventninger til bruk av utstyret. Foreldre og elever må skrive under på en kontrakt om bruk og ansvar før de kan nettbrettet hjem.

Vi begrenser bruken av nettbrettet til de fagene der klassen er samlet. Det betyr i praksis at de ikke kan bruke nettbrettene i fagene kunst og håndverk og 2. fremmedspråk/fordypning der de er delt i grupper med elever fra de andre 9.-klassene – som ikke har et nettbrett.

Pilotprosjektet blir ledet av Odin Hetland Nøsen, som også kommer til å undervise klassen i RLE i det kommende skoleåret.

Evalueringer

Ved skolestart vil vi gjøre en innledende undersøkelse om hva de forventer og hvordan de bruker digitale enheter i hverdagen nå – både for elevene og lærerne.

Pilotprosjektet vil ha en fast post på de ukentlige trinnmøtene for lærerne.

Til høsteferie og påskeferie gjør vi en oppsummering blant lærerne om hvordan prosjektet går og hvilke endringer de ser utvikler seg – både positive og negative.

Til jul gjør vi en ny spørreundersøkelse hos både lærere og elever om hvordan de nå forventer og hvordan bruker digitale enheter i skolehverdagen. Det samme gjør vi til sommeren.

Hvordan det går med prosjektet skal være et tema på foreldremøtet på våren.

Vi arbeider også med å få Lesesenteret på UiS med i pilotprosjektet. De vil i så tilfelle bli med å dokumentere og å vurdere prosessen underveis og kanskje også gripe inn og være direkte med i hvordan vi bruker nettbrettet i lese- og skriveundervisningen.

Elevene skal ukentlig/annenhver uke skrive i en egen journal/blogg om…

 • …hva de har brukt TFen til den siste perioden.
 • …hvordan er det annerledes enn det de vanligvis gjør (eller ikke).
 • …hvilke nettsider, programmer har de opplevd som nyttige eller unyttige denne perioden.

Dette er et pilotprosjekt, og i den forbindelse tar vi oss friheten til å snu raskt om på ting om vi ser om det er ting vi bør endre på. Vi skal prøve ut ting. Ting blir til undervei – og vi kommer til å endre på ting. En av fordelene i vårt prosjekt er at vi ikke brenner noen broer ved å gå inn i prosjektet. Vi kan i ytterste konsekvens falle tilbake til den “vanlige” skoledagen.

Til slutt

Vi håper at erfaringene vi gjør i dette pilotprosjektet vil gjøre at vi kan velge gode strategier for den videre digitale satsingen og at elevene i 9A får del i alle de læringsfordelene en 1:1-tilgang kan gi.