Jeg trikset litt med tallene fra KOSTRA om maskiner i skolen og fikk laget denne grafen:

(Klikk for å se et stort bilde!)

Denne forteller en tydeligere historie om hvordan skolene har investert i maskiner fra 2003-2009. X-aksen er kommuner sortert etter %-vis økning av maskiner i skolen fra året før (fra mest til minst). Y-aksen viser %-vis økning (i desimaltall).

Det er tydelig at 2005 var året der alle hadde kjøpt nye maskiner og at 2009 skiller seg tydelig ut som det året mange kommuner roet ned økningen av maskiner.

Jeg undres jo også over at det hvert år er en del kommuner som går ned i antall maskiner (nå vil det jo variere fra år til år hvilke kommuner som ligger der i denne grafen).