NKUL har samlet inn tanker og ideer til samlingen i 2013 – og sitter nå å spikker på programmet som skal være klart i januar. De lurer på om de skal lage et forum for IKT-ansvarlige, der en kan lufte tanker, ideer, utfordringer og løsninger.

Jeg vil her hive opp noen utfordringer jeg mener er nærliggende i en IKT-ansvarligs hverdag på skolene – og så håper jeg at du som leser legger igjen en kommentar om jeg bommer eller treffer. Du må gjerne også legge kommentarer om ting jeg burde hatt med.

Hovedutfordringen for IKT-ansvarlige er, som for nesten alle IKT-ansvarlige i ulike organisasjoner, at de alltid  føler at de jobber motstrøms.

Mange av utfordringene en IKT-ansvarlig har er knyttet til at han (fordi det er det en IT-ansvarlig stort sett er) «bare» er en lærer. Han er den som kan, men han har ingen makt i seg selv. Makten han har er gitt ham fra oven (her i form av skoleledelsen), men det er en svært begrenset makt. Om han trenger tid, penger eller myndighet må han alltid avklare det med sine overordnede. Men, det er ikke første stopp motstrøms. Første stopp er de ansatte og deres frykt for teknologi.

Det går elektrisk strøm igjennom IKT-teknologi – og som vi alle vet er strøm farlig, i alle fall om det er 230V, så mange ansatte skulle nok ønske at de slapp å ta i dette utstyret. Derfor lurer de alltid på om dette egentlig er nødvendig og at det derfor er best om IKT-ansvarlige tar i utstyret for dem når de trenger det i klasserommet. Dette er selvfølgelig satt godt på spissen, men jeg tror mang en IKT-ansvarlig har opplevd at de har fått ansvar for absolutt alt på skolen som det går strøm i og som ble oppfunnet etter 1985. Sagt på en annen måte – IKT-ansvarlig opplever sjelden drahjelp fra personalet når det skal innføres noe nytt innen IKT på skolen. Det å lede lærere kan være som å gjete katter, samtidig som du grer dem mothårs o.l. Nå må det vel også sies at IKT-ansvarlige også er lærere og kan være vanskelige å gjete :-)

Det blir sjelden bedre av at skoleledelsen øker strømmen du må svømme i. IKT-ansvarlige er som sagt avhengig av makten fra oven. Det er ingen hemmelighet at mang en skoleledelse ikke innehar særlig mye IKT-kompetanse ut over vanlig bruk av kontorprogrammer. Dette kombinert med at det er mange om de beinene ledelsen har, det skjer mye på en skole og at det er så mange andre ting som også må prioriteres, da skjer det lett at en skoleledelse ikke ser viktigheten av IKT i skolen med påfølgende manglende prioritering og tid. Dette blir raskt mye bedre om det er entusiastiske IKT-brukere i ledelsen.

Om skoleledelsen er med og har gitt IKT-ansvarlige makt og myndighet gjennom sin støtte kan en fremdeles møte på hindringer i neste ledd – IKT-avdelingen i kommunen. Det kan godt være at kommunen har en IKT-ansvarlig på skolekontoret, men denne har lite makt over hva IKT-avdelingen i kommunen bestemmer for skolen. Jeg har beskrevet denne utfordringen i artikkelen om «De servile IKT-ansvarlige».

Så i praksis tror jeg mange IKT-ansvarlige opplever omtrent dette…

Et IKT-prosjekt er satt igang fordi en IKT-ansvarlig (eller engasjert lærer) har dratt igang alt selv, med skoleledelsens delvise velsignelse. Så stopper det med det. Prosjektet ble aldri noe som gikk inn som en del av skolens ordinær drift. Det krevde for mye av noen lengre oppe i systemet, og endte kanskje opp i den klassiske «ting tar tid»… veldig lang tid. Mange mister gløden når de må gå den lange spissrotgangen for å få noe til. De må alltid jobb for det, en må alltid være i en prosess. Om ingen i ledelsen kan ingen holde trykket og fokus stopper prosjekt opp idet ildsjelene stopper litt opp for å trekke pusten og så må en begynne omtrent fra begynnelsen igjen.

Klarer en skole å trekke igang et spennende prosjekt kan de lett kollidere med IT-avdelingen i kommunen. I praksis opplever at de da at de blir ignorert/trenert av IT-avdelingen (og ledelsen) i kommunen. Om du mener noe annet enn det som er standarden i kommunen er det du som mener feil. Dette har fått mange ildsjeler til å gi opp ting som kunne gjort skolen mye mer spennende og utviklende enn den er.

Bottom-up-prosjekter fungerer dårlig innen IKT, fordi det involverer så mange penger / ressurser og det gjør store endringer med skolehverdagen – også for de lærerne som ikke vil. Da må skoleledelsen enten ha den nødvendige IT-kompetansen for å kunne formidle hva, hvordan og hvorfor til personalet (og foreldre og kommunen) eller stole på at IKT-ansvarlig kan gjøre det – og stille opp 110% for det den IKT-ansvarlige sier.

Løsningen er selvfølgelig at alle kommuniserer godt og åpent med hverandre. IKT-ansvarlige på skolene og IT-avdelingen i kommunen må samarbeide tett, og det er IT-avdelingen i kommunen som må holde samarbeidet levende – siden det er de som sitter med den reelle makten i gjennomføringen. Fordi IKT er både teknisk og pedagogisk er sentralt i skolen må skoleledelsen lytte til IKT-ansvarlige og ta dem med på råd og respektere den kompetansen de sitter på – samtidig som IKT-ansvarlige må tåle grunnleggende (og ofte gode) spørsmål om hva, hvorfor, hvordan og om det strengt tatt er nødvendig. IKT-ansvarlige må lytte godt til ansatte og være god til å kommunisere ut om det som skjer på IKT-fronten, men de trenger skoleledelsen godt plassert som støttespillere i det arbeidet.

Det skal finnes skoler og kommuner der ute hvor dette har gått bra :-)

3 tanker om “Makten er gitt deg fra oven

  1. Velvitende at jeg er seint ute …. Du har som vanlig rett i mye av det du beskriver. Selv kjenner jeg kun til IKTogskole-verdenen som den fremstår på en mindre privatskole hvor livet som IKT-ansvarlig givetvis er enklere enn på en vanlig kommunekontrollert (i IKT-sammenheng) skole. Her må vi i praksis gjøre alt selv = mye styr men også mye frihet.

    Jeg kjenner meg likevel veldig godt igjen når det gjelder kommunikasjoner omkring IKT med ledelse og lærere. Den gode vilje finns i store mengder overalt men når nye ideer skal prøves ut eller programforbedringer skal implementeres i undervisningen og dagligdagen, ja, da ender det som oftest med ned- eller likefrem bortprioritering av IKT-elementet.

    Hvordan får man til å snu på dette? Jeg tviler etterhånden på om det går an for i takt med at alle IKT-verktøyene våre utvikler seg raskt blir det kun ennå vanskelige for lærere og ledelse å følge med … alt mens elevene i ennå høyere grad fremstår som de virkelige IKT-kompetente (noe får de tross alt igjen får de mange timer foran spillemaskinen :-)).

    Det beste løsningsforslag jeg kan komme på kan ikke væra veldig nytt i bransjen: Massiv IKT-etterutdanning av lærere og ledere.

    Og hvor realistisk er mon så det?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.