Hm… noe har dukket opp…

Dette innholdet er 11 år gammelt, så det kan godt hende at ting er utdatert i vår hastige digitale hverdag.

…og det ser ut til at det er en iPad. Jeg har falt for fristelsen til å investere i en iPad. Jeg må se hvordan det er å leve som en ekte NMLer – selv om jeg unektelig har vært det siden jeg var 9. Samtidig har tok det en del av tiden min i går ;-)

Først det som jeg umiddelbart ikke liker. Jeg var klar over at iPad er en “walled garden”, men jeg er likevel overrasket over hvor lukket jeg opplever at det er. Jeg hele tiden lyst til å gjøre noe jeg ikke får lov til. Det er alltid noe jeg savner i programmene jeg har prøvd så langt. Hvor mange film-apps må jeg laste ned (og betale for!) før jeg finner en som gjør det jeg vil at den skal gjøre? Film-appen som følger med lever ikke helt opp til det jeg vil ha – og jeg leter etter noe jeg ikke helt finner.

Det som er bra er at Apple har klart å få en utrolig “bibliotek” med programmer som er godt tilpasset dingsen sin. Det som også er bra (men som også er et resultat av at Apple har klart å lage en så strømlinjeformet sak på grunn av sin lukkede og pene hage) er at det er mange kjekke dinger som passer godt sammen med iPad-en. Jeg kjøpte et par tastatur med som jeg håper vil gi meg en god ide om hvordan iPad-en (og liknende enheter) kan fungere i skolen. Og jeg liker det jeg har funnet ut så langt. Apples lukkethet gjør at iPad ikke kan brukes i skolen. Det er i praksis ikke mulig å administrere enhetene på en fornuftig måte. iPad er rett og slett ikke laget for dette – og kan derfor heller ikke brukes til det. I løpet av 2011 kommer det til å komme en rekke nye nettbrett med Android 3.0, og det vil da være med å velge mellom – f.eks. Samsung Galaxy Tab 10.1. Android er så mye åpnere at det vil være mulig å lage et system for å administrere en rekke enheter sentralt på skolen.

Ellers har jeg en masse kladder som jeg må skrive ferdig. De handler om NMLene, fremtidens IKT i skolen og 1:1-forholdet mellom PC og elev. Jeg tenker å avslutte denne delen snart og fortsette med de andre punktene på planen.

Print Friendly, PDF & Email

6 kommentarer

 1. Samd i mykje av dette, men trur kan hende du må føre inn nokre faktorar. For det første bør ein ikkje undervurdere kor annleis ein slik tablet er i forhold til ein pc. Apple har lagt opp til heilt andre logikkar både når det gjeld kraft, filbehandling, installasjon av programvare, programvarefunksjonalitet — kort sagt heile logikken er nokså endra frå PC-paradigmet. Og dette er Android meir eller mindre ein flat kopi av, heilt ned til app store. Sjølvsagt med visse forretningsmessige skilnader, som du peiker på. Likevel, det at det er ein heilt annan type komputer endrar ein del ting.

  Mellom anna kan ein spørje seg om det er rett å tenkje administrasjon av tabletane på same måte som ein administrerer pc-en. Eg er ikkje sikker på det. Og om svaret på det skulle vere ja, altså at ein må administrere tabletane old school; er det utenkjeleg at ein felles skulebrukar får tilgang til eit område på app store som er skulen sitt, med berre dei appane som administratoren har lagt inn? Med wallet garden-approachen og tryggleiken det trass alt medfører, kan elevane boltre seg i bestemte program, og sjølv ha ansvaret for å ha dei obligatoriske installert.

  Sjølv om eg er like arg på innelukkinga som Apple bedriv, ser eg grunnane til det kvar gong eg knatrar i veg på Desire-telefonen min. Og det opne systemet er like mykje kjelde til frustrasjon og trøbbel som til glede og nytte, med utallige storleikar og spesifikasjonar å forhalde seg til, og fleire og fleire måtar å opne for å kverke systemet på. Bra for geekar som oss, potensielt dårleg for 8. klassingane. Og det er framleis Apple som er app-vinnaren, særleg når vi snakkar om kvalitet, og det er ikkje berre eit spørsmål om å vente eit år før det blir utjamna — det er andre mekanismer som verkar inn i akkurat _det_ spørsmålet. (Ein annan ting er at vi kan _håpe_ på at Google med Honeycomb har fått greiene sine såpass saman at spådommane om appar som berre funkar på nokre maskiner etc. blir gjort til skamme.)

  Har sansen for å gå tablet-vegen i skulen, men at Apple skal vere _så_ mykje mindre brukbart enn Android, altså at Apple er ubrukeleg og Android er løysinga, trur eg ikkje er rett konklusjon, eller er ein konklusjon som treng utdjuping og nyansering, og is i magen for å sjå kor marknaden beveger seg. Og eksperimentering, og det er jo det kjekke!

  1. Jeg er klar over at nettbrett er noe annet enn en PC – og jeg tror nettbrettene til tross for dette kan gjøre samme jobb og vel så det som en PC i skolen. Jeg tror heller ikke at de kan (og skal) administreres på samme måte, men slik iPad fungerer i dag har den ikke sjanse til å være en del av en skoles pedagogiske opplegg. Det er personlig maskin i dypeste forstand i og med at du ha en iTunes-konto som igjen fordrer at du har et kredittkort. Dessuten er det ikke lov å installere programmer utenom AppStore – som gjør at en skole ikke kan ha en pakke med programmer ut over det som følger med iPaden uten at det skjer gjennom AppStore, og da må du ha konto. Dette kan ikke elever ha, og det er heller ikke de som skal eie iPaden. Det må være skolens eiendom. Android er per dags dato bedre her. Det kan hende Apple endrer på ting, men da vil jeg se det først. Løsningen din med en eget skoleområde på AppStore er en god løsning, men de må lage den først! Den finnes allerede for Android.

   Ellers er jeg, som jeg skrev, forbauset over hvor mange dårlig apps jeg har rukket å installere. Jeg trodde kvaliteten skulle være bedre. Fra mitt perspektiv er det ikke stor forskjell på Apple og Androids appstore – annet enn at Apple har noen helt glitrende applikasjoner Android mangler, mens på Android har du i det minste 15 minutter til å angre på et kjøp!

 2. Hehe, reknar med det handlar litt om godvilje og mangel på sådan; eg er overraska over kor mange _gode_ applikasjonar som finst, og reagerer på Android Stores mange elendige applikasjonar. IOS er framleis app-vinnaren, og det trur eg ikkje det er så _veldig_ mange som er usamd i. Og så har det nok med parametra ein bruker for å vurdere appane: Viss du med dårleg meiner lukka, då er eg med. Men for dei som går med på innelukkinga og det å gjere seg sjølv og sine eigne data låst til Apple, kan appane framstå som gode.

  Men Apples dominans får vi håpe endrar seg, av fleire grunnar (konkurranse, betre vilkår på Android Store, etc.).

  Elles har du nok rett i at Apples iDingsar er personlege, men bortsett frå å vere opnare og at det _potensielt_ kan bli betre, er Android-dingsane også personlege. Eg ser ikkje den store skilnaden mellom iOS og Android-dingsen min her, sånn rett ut av boksen. Den store skilnaden ligg i moglegheitene du har på Android til å tukle meir enn det du har og noen gong vil få på Apple, og det er saktens stor nok skilnad. Apple kan vel knappast mistenkjast for å opne opp meir.

  (Skriven frå Lenovoen min med Linux Mint installert :-)

 3. For all del – appstore til Apple er bedre enn Android. Det er det ingen tvil om, men jeg er likevel litt skuffet fordi jeg trodde det var bedre kvalitet på det jeg fant der.

  En av de største irritasjonene akkurat nå er at appene ikke kan snakke sammen! Det ser ut til at alle apper har sitt eget filområdet og at de ikke kan snakke sammen. F.eks. kan ikke andre foto-app automatisk benytte seg av bilene som ligger i Apple sin fotoapp. Så når jeg ikke er fornøyd med hvordan Apples fotogreie virker (kan bare ha ett nivå på album!), så må jeg overføre bildene via wifi til den nye fotoappen og kan ikke lenger bruke iTunes til å synkronisere bilder.

  Den andre irritasjonen er at jeg ikke får undertekster på filmer i Apple sin video-app (eller film-app som de plutselig kaller det når du starter den). De andre film-appene får tydeligvis ikke tilgang til filmene til Apples video-app og jeg må overføre filmer via wifi (og det gjør du bare ikke!) for å få tilgang til dem i andre video-apper.

  Ellers er ikke Android så personlig som iPad. Du kan registrere en rekke android-enheter på samme epost (som kan være skolens) og få full tilgang til appstore og andre butikker uten å måtte registrere noe visa-kort. Og du kan installere andre programmer via hva du vil (usb, minnekort, wifi osv) rett ut av boksen. Så det er mulig i dag (på Android) å sette opp akkurat det du foreslår, i en kommentar over, og ha et nettbrett med tilgang til en styrt appstore som elevene kan leke med så mye de vil. Den andre tingen er at vi trenger kamera og usb for at enheten skal bli ordentlig nyttig på skolen.

 4. Ja, ser det poenget med opnare strukturar på Android ift. iPad. Kjenner ikkje til akkurat dei appane du viser til, men eg har ok erfaringar med iOS sine foto-appar. Nokre av dei (som Instagram) har jo skapt heilt nye trendar blant røynde fotografar, jamvel, og er ei stor greie på nettet. Jamt over synest eg appane held god kvalitet.

  Men eg tvilar ikkje på at det er moglegheiter for Android å få det same tilfanget av gode appar, men førebels synest eg dei skårer best på framtidshåp :)

  Elles blir det jo spennande å sjå kva som skjer mellom Googles og Apples system for betaling og in-app-kjøp no… Viss Kindle sviktar Apple, kan eg like så godt selje min iPad :)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.