Stikkord: veileder

  • Datatilsynet sleiver seg til et selvmål

    Datatilsynet sleiver seg til et selvmål

    Datatilsynet har nylig publisert en veileder om «Bruk av Google Chromebook og G Suite for Education (og andre skytjenester) i grunnskolen» – og på en måte er dette Datatilsynets egen totale fallitterklæring for hva de selv har holdt på med i det siste. Etter måneder med insinueringer om at Google kanskje ikke er lov i…

    Les mer…