De servile IKT-ansvarlige

I  mange kommuner det er ikke uvanlig at IKT-avdelingen i sentraladministrasjonen har overtatt driftsansvaret for skolene. De drifter da i praksis to veldig forskjellige systemer – kommunens sentraladministrative system og skolene. Det sentraladministrative...

iPad-prosjektet ved Cedars School of Excellence

Jeg har lest igjennom bloggen til Speirs og oppsummerer her iPad-prosjektet ut i fra hva jeg synes er viktig :-) De startet dette prosjektet uten en detaljert plan for hva en ville oppnå med at alle elevene hadde en iPad. Speirs noterte heller ned ting han håpet ville...

Goa skole

Goa skole er en 1-10-skole med SFO-tilbud i Randaberg kommune. Den ble bygget i 1977 og ferdig renovert og utbygget i 2010. Det er i dag rundt 330 elever og 50 ansatte. I 2003 var det 53 maskiner til elevene og 9 maskiner til ansatte. I dag er det rundt 130 maskiner...

For tiden…

I dag var jeg på Goa skole i Randaberg kommune og snakket med dem om hva de gjør med IKT og skole. Jeg besøkte også Stavanger kommune og snakket med rådgiver Kjell Harald Thornes som er den som har mest med IKT og skole å gjøre i fagstab skole. Ting og tang legges ut...

DRM suger – og det virker ikke!

Jeg har en Kindle – og jeg er veldig godt fornøyd med den. Men, som vi sier i Stavanger, «DRM e någe drid». Digital Rights Management (DRM) er et system for å kode digitale filer slik at de som eier innholdet kan styre hvem som skal ha lov til å...

Odins lille katekisme (om IKT og skole)

Jeg har oppdaget at jeg opp igjennom årene stadig vender tilbake til noen utgangspunkt – noen «bud» – om IKT og skole. Her får du den foreløpige listen og hva det betyr… #1 Jevn og hverdagslig bruk er den beste IKT-opplæringen elever kan...