Stikkord: digitalt medborgerskap

  • Om digitalt medborgerskap og dataspill (…og undervisning)

    Om digitalt medborgerskap og dataspill (…og undervisning)

    Og der var jeg ferdig med en halvannen times forelesning om digitalt medborgerskap og dataspill… og undervisning. Det var Høgskolen på Vestlandet som hadde invitert meg med til å snakke med førsteårsstudentene på lærerutdanningen ved HVL. Møtte opp på HVL Stord og forelesningen ble overført til Sogndal og Bergen – og nådde ut til rundt…

    Les mer…