Stikkord: vive

 • Hva kan vi bruke VR til i skolen?

  Hva kan vi bruke VR til i skolen?

  Hva kan VR tilføre undervisningen i skolen? Hvor kan VR gjøre noe helt annet enn andre virkemidler eller metoder vi kan ta i bruk i skolen?

  Les mer…

 • Innenfra- og utenfraperspektivet… og VR

  Innenfra- og utenfraperspektivet… og VR

  Religionsvitenskapen og omkringliggende fagdisipliner har begrepet «innenfra- og utenfra-perspektivet» som et kjent og kjært begrep. Det er ikke mulig å beskrive religionen fullverdig innenfra til en som står på utsiden. Samtidig vil den som står utenfor ikke klare å beskrive religionen på en måte som den innenfor opplever som god nok. Kan ny teknologi gjøre…

  Les mer…