Stikkord: cardboard

  • Innenfra- og utenfraperspektivet… og VR

    Innenfra- og utenfraperspektivet… og VR

    Religionsvitenskapen og omkringliggende fagdisipliner har begrepet «innenfra- og utenfra-perspektivet» som et kjent og kjært begrep. Det er ikke mulig å beskrive religionen fullverdig innenfra til en som står på utsiden. Samtidig vil den som står utenfor ikke klare å beskrive religionen på en måte som den innenfor opplever som god nok. Kan ny teknologi gjøre…

    Les mer…