Stikkord: etikk

  • Hva vi ikke skal bruke språkmodeller til i skolen

    Hva vi ikke skal bruke språkmodeller til i skolen

    På årets NKUL var det noen få utstillere som hadde begynt å leke med kunstig intelligens og skole. Rettere sagt, ChatGPT og skole. Noen var enda på planleggingsstadiet, og det var Learnlab som hadde kommet lengst i implementeringen av en stor språkmodell i løsningen sin. Jeg skal bare si det med en gang – jeg er veldig delt i det jeg fikk se av Learnlab. Før jeg går videre vil jeg minne meg selv, og deg, om at «strong opinions, weakly held» er et motto jeg prøver å leve etter. Det betyr at jeg kan bomme stygt, men det er viktig å mene noe tydelig for å komme videre i hva som er en god ide og hva som ikke er det når fagfeltet er i en så rask utvikling som det er. Hic sunt dracones!

    Les mer…