Stikkord: microsoft

  • DOCX ≠ en åpen standard

    Dette innholdet er 13 år gammelt, så det kan godt hende at ting er utdatert i vår hastige digitale hverdag.Over hele verden ser stater i økende grad betydningen av åpne IKT-standarder for å oppmuntre til mangfold og interoperabilitet, lavere kostnader og til å fremme innovasjon. At et åpent format skal brukes til offentlige dokumenter har…

    Les mer…

  • Hva skjer når maskinen ikke virker?

    Dette innholdet er 13 år gammelt, så det kan godt hende at ting er utdatert i vår hastige digitale hverdag.Mer lesing og lytting… Hørte tilfeldig en Business Daily-sending fra BBC World (vet ikke om lenker kommer til å virke i alle evighet) som tok opp Facebook og et mer spennende perspektiv på hva datamaskiner betyr…

    Les mer…