Ingen flere ukeplaner i .docx!

På fredag rakk Regjeringen å få ut en revisjon av forskrift om obligatoriske IT-standarder i offentlig forvaltning. Selvfølgelig får alle god tid på seg. Vel

Les mer...

Slipp dokumentene fri!

Hvorfor må du slippe dokumentene dine fri? Vi lever i en tid hvor papir i økende grad erstattes av elektroniske dokumenter. Frie dokumenter er fundamentalt

Les mer...

DOCX ≠ en åpen standard

Over hele verden ser stater i økende grad betydningen av åpne IKT-standarder for å oppmuntre til mangfold og interoperabilitet, lavere kostnader og til å fremme

Les mer...

Åpne standarder i det offentlige

Referansekatalogen V2 inneholder de standardene regjeringen vil at det offentlige skal benytte seg av når de utveksler digital informasjon. Det vil si at dokumenter, lyd,

Les mer...