Ingen flere ukeplaner i .docx!

På fredag rakk Regjeringen å få ut en revisjon av forskrift om obligatoriske IT-standarder i offentlig forvaltning. Selvfølgelig får alle god tid på seg. Vel og merke gjelder PDF-kravet (altså ikke .docx) fra 1. januar 2010 på offentlige nettsider. Vedlegg i epost...

Slipp dokumentene fri!

Hvorfor må du slippe dokumentene dine fri? Vi lever i en tid hvor papir i økende grad erstattes av elektroniske dokumenter. Frie dokumenter er fundamentalt for at dokumentene dine skal lenger enn programmet du bruker nå og gjør at du fritt kan velge og endre program....

DOCX ≠ en åpen standard

Over hele verden ser stater i økende grad betydningen av åpne IKT-standarder for å oppmuntre til mangfold og interoperabilitet, lavere kostnader og til å fremme innovasjon. At et åpent format skal brukes til offentlige dokumenter har nå blitt allment akseptert i...